10 października w Klubie Nauczyciela odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie której burmistrz Polic Władysław Diakun nagrodził dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Police.

40 zawodników z 6 klubów sportowych wzięło udział w II Memoriale im. Antoniego Rogowskiego i XXIX Memoriale im. Tadeusza Iwańca w Podnoszeniu Ciężarów, który odbył się 5 października w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

W imieniu pedagogów szkolnych Gminy Police, zapraszamy na spotkanie z psychologiem, które odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 10 października 2019 r. o godzinie 17.00. Spotkanie dotyczące "Trudnych relacji"(profilaktyka, diagnoza, radzenie sobie) poprowadzi Hanna Hamer - dr nauk humanistycznych, psycholog społeczny i kliniczny, psychoterapeutka, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W sobotę 28 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się gala 45-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunant'a w Policach przy Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S. A. W uroczystości udział wzięli członkowie klubu, zaproszeni goście w tym przedstawiciele Gminy Police, Powiatu Polickiego, Grupy Azoty POLICE SA, klubów HDK z całej Polski.

W piątek 27 września 2019 r. w hotelu "Dobosz" w Policach odbyło się uroczyste spotkanie długoletnich pracowników a dziś emerytów Zakładów Chemicznych „POLICE” z władzami samorządowymi. Uroczystość odbyła się z okazji 50-lecia uruchomienia produkcji na I Wytwórni Kwasu Siarkowego w Zakładach Chemicznych "POLICE".

Gmina Police nie ustaje w inwestycjach poprawiających stan infrastruktury komunikacyjnej. Do dalszych pozytywnych zmian wykorzysta unijne wsparcie RPO WZ 2014-2020. Środki polickiemu samorządowi przyznał Urząd Marszałkowski. Zostaną one wykorzystane na budowę ścieżki rowerowej z osiedla Jasienica do Niekłończycy oraz budowę węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego. Umowy na wsparcie obu inwestycji podpisali marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

W Gminie Police rozpoczęto realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia, który potrwa do 12 grudnia 2019 r. Do programu mogą przystąpić osoby w wieku 65 lat lub więcej (urodzonych w 1954 roku lub wcześniej) zamieszkałych na terenie gminy Police.

Wydobycie i neutralizację ładunków niebezpiecznych zaplanowano na 01 (wtorek) październik br. w godzinach 7.00 – 12.00. Akcję przeprowadzą marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Niebezpieczne obiekty zostały sklasyfikowane jako brytyjska lotnicza mina morska typu Mark IV oraz brytyjska bomba głębinowa typu Mk-XIII. Łącznie zawierają w sobie blisko 500 kg materiału wybuchowego. Operacja zostanie przeprowadzona analogicznie do tych z 14 lipca i 12 sierpnia. Do akcji zaangażowana zostanie załoga trałowca ORP Gopło z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców. Prace rozpoczną się we wtorek, wczesnych godzinach porannych.

 

Uczniowie, którzy posiadają nowe wzory legitymacji szkolnej bez adresu zamieszkiwania, w celu przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów muszą przedstawić:

- ważną legitymację szkolną,

- aktualne zaświadczenie wydane przez szkołę o aktualnym miejscu zamieszkiwania.

Komunikat dla rodzin wielodzietnych, które uzyskały częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu zachowania ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki dzieci, które ukończyły 18 lat.