Burmistrz Polic

informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2019r. (poz. 1502).

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Police, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od opłaty jednorazowej, w kwocie pozostającej do spłaty, w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym wydane zostało zaświadczenie o przekształceniu;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu .

Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, właściciel gruntu może zgłosić Burmistrzowi Polic, na piśmie, zamiar jednorazowego wniesienia kwoty pozostającej do spłaty zgodnie z poniższym wzorem zgłoszenia.

wzór zgłoszenia

pełna treść Uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku