Burmistrz Polic

informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2019r. (poz. 1502).

Hufiec Police ZHP zaprasza mieszkańców Powiatu Polickiego do wzięcia udziału w konkursie WSZYSCY BYLIŚMY HARCERZAMI. Jeżeli jesteście w posiadaniu pamiątek harcerskich po pradziadkach, dziadkach czy rodzicach, posiadacie własne pamiątki związane z Waszą harcerską przygodą – to ten konkurs jest dla Was. Pamiątki posłużą do ukazania historii harcerstwa w Polsce i na ziemi polickiej i przybliżą ją mieszkańcom powiatu.

Od stycznia 2018r. Mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie  internetowej http://rodzina.wzp.pl/