Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w siedzibie firmy Trans-Net S.A. przy ul. Tanowskiej 8 w Policach w godzinach od 10 do 18 w dni powszednie oraz od 8 do 12 w soboty.

Lista podmiotów mających uprawnienia do odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Police – >> pobierz plik <<