Burmistrz Polic

informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2019r. (poz. 1502).

Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach na podstawie informacji uzyskanych z koła łowieckiego nr 120 pn. „SŁONKA” informuje, że:

książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się w stanicy koła w miejscowości Stare Leśno. Udostępnianie informacji zawartych w książce pobytu odbywa się za pośrednictwem osoby uprawnionej do otwarcia skrzynki w której znajduje się przedmiotowa książka i można się z nią skontaktować pod numerem telefonu : 500 007 514.


PLANY POLOWAŃ - plik PDF


Zarząd Koła Łowieckiego "Kania" w Szczecinie uprzejmie informuje, że w związku z pismem Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie nr L.dz. 5/O/19 dot. realizacji zaleceń Ministerstwa Środowiska popartego stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie organizacji wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki Zarząd postanowił zorganizować takie polowanie dla myśliwych Kołą w obwodzie nr 116 w dniu 19.01.19 r...Początek polowania godz. 8.00. Zakończenie polowania godz. 16.00. Prowadzący polowanie - Jerzy Wójcik, tel. kontaktowy 726211961.

Za Zarząd - Łowczy KŁ "Kania" - Jerzy Wójcik. 


 Zmiana w planie polowań zbiorowych


PLAN POLOWAŃ KŁ SOKÓŁ

PLAN POLOWAŃ KŁ SŁONKA

 

Od stycznia 2018r. Mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie  internetowej http://rodzina.wzp.pl/

Hufiec Police ZHP zaprasza mieszkańców Powiatu Polickiego do wzięcia udziału w konkursie WSZYSCY BYLIŚMY HARCERZAMI. Jeżeli jesteście w posiadaniu pamiątek harcerskich po pradziadkach, dziadkach czy rodzicach, posiadacie własne pamiątki związane z Waszą harcerską przygodą – to ten konkurs jest dla Was. Pamiątki posłużą do ukazania historii harcerstwa w Polsce i na ziemi polickiej i przybliżą ją mieszkańcom powiatu.

Zużyte opony to odpady, które bardzo obciążają środowisko naturalne. Okres biodegradacji ogumienia wynosi ponad 100 lat a więc wyrzucanie zużytych opon w przypadkowych miejscach (np. w lesie) pozostawia ślad na bardzo długo.