OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLIC o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”

dokument PDF