Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że  w dniu 15 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium  i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c  (przy głównym wejściu).

Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7).           

Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl (sprawy do załatwienia).

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród określa uchwała  Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad  i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police.