Od 27 marca 2017 r.  Gmina Police realizować będzie program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2015 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2017 roku realizatorami programu szczepień są:

- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, rejestracja pod nr tel. 91 884 88 88, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub w filii przychodni “Medika” przy ul. Wyszyńskiego 29A w Policach, nr tel. 91 312 88 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr tel. 91 317 61 31, lub 91 333 99 44, od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

Wszystkie dzieci, kwalifikujące się do programu,  mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych Gminy Police.