Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów oświatowych rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Police oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i publicznych szkołach podstawowych po podpisaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.