Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r.mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3 c (parter).

Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7). Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych określa uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Stypendium sportowe może być przyznawane zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) uprawia dyscyplinę sportową, w której działa polski związek sportowy,

2) jest mieszkańcem Gminy Police,

3) nie ukończył 25 lat,

4) został powołany do polskiej kadry narodowej lub zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w roku, w którym złożony został wniosek o stypendium,

5) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy.

Nagroda sportowa może być przyznana zawodnikowi bądź trenerowi w przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych, jeżeli zawodnik:

1) uprawia dyscyplinę sportową, w której działa polski związek sportowy,

2) jest mieszkańcem Gminy Police,

3) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która polegała będzie na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy,

4) zajął I - VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy

5) jest medalistą Mistrzostw Polski.

Wnioski o przyznanie nagrody można składać przez cały rok.