Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  15.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 6/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2017 roku geodeci z firmy INPLUS Energetyka, rozpoczną pracę na terenie Gminy Police. Ich zadaniem będzie dokonanie niezbędnych pomiarów w celu  aktualizacji  map  obszaru  położonego w pobliżu stacji Glinki, przez który aktualnie przebiega linia 220 kV Krajnik – Glinki.

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 i poz. 2138), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) orazrozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1657) podaje się do publicznej wiadomości, że:

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13) informuję, że

Informujemy, że w związku z prowadzonymi w budynku Urzędu Miejskiego w Policach pracami budowlano-remontowymi, w dniach od 02.12.2016r. (od godziny 15:30) do 05.12.2016r. (do godziny 8:00) serwer WWW oraz serwer pocztowy Gminy Police może być niedostępny.

Informujemy jednocześnie, że strona BIP Urzędu funkcjonować będzie normalnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r.mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3 c (parter).

Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7). Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl.