Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 13:00 dnia 13.09.2017 r. do godz. 05:00 dnia 14.09.2017 r. prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, nad morzem od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią wieczorem i w nocy.
Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLIC o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pn.: „TRZESZCZYN – PILCHOWO”

dokument PDF

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że  w dniu 15 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium  i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c  (przy głównym wejściu). Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7).

Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl (sprawy do załatwienia).

„W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie, w tym w nocy z 18 na 19 sierpnia bieżącego roku, na terenie województwa zachodniopomorskiego sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominam, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami otrzymają od Rządu bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do 100 tys. zł" 

Wychodząc naprzeciw postulatom Mieszkańców Polic reprezentowanych m.in. przez parafię, rady osiedlowe oraz samorząd gminny i służby, Zarząd Powiatu w Policach informuje o planowanej zmianie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Police do roku 2025”

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na terenie województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 17:00 dnia 18.08.2017 r. do godz. 03:00 dnia 19.08.2017 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z wolnym od pracy dniem przypadającym dnia 15.08. 2017 r. (wtorek) harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zostaje przesunięty o 1 dzień.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 18:00 dnia 01.08.2017 r. do godz. 03:00 dnia 02.08.2017 r. prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Urząd    Miejski    w   Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w  dniu  01 sierpnia 2017 r. o godzinie  17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police w okresie jednej minuty. 

Celem  treningu jest  upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.