27 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a PDH Polska S.A. na mocy, której firma ta przekaże darowiznę w kwocie 1 121 354, 54 zł na przebudowę wiaduktu przy ul. Kuźnickiej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 7 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 67%. Wkład własny pochodzi ze środków Gminy Police, PDH oraz Kemipolu, który na podstawie ubiegłorocznej umowy przekazał 320 tysięcy złotych.

Jeszcze jutro z powodów technicznych, wydziały Urzędu Miejskiego w Policach, które znajdują się w budynku przy ul. Bankowej 18, będą niedostępne dla interesantów.

Są to następujące wydziały: Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gospodarki Gruntami. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja, pomiędzy świętami państwowymi: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Narodowym 3 Maja. 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Z tej okazji każda osoba odwiedzająca dziś Urząd Miejski w Policach otrzyma biało-czerwoną flagietkę.

W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. znowelizowanych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne zarejestrowane w CEiDG, zamieszczamy najważniejsze informacje. Szczególnie istotne dla przedsiębiorców jest zweryfikowanie swoich danych w rejestrze, np. brak numeru PESEL (do dnia 18.05.2018 r.) spowoduje automatyczne wykreślenie działalności z CEIDG.

W dniach 1-3 maja w Trzebieży odbędzie 8 Spotkanie Pojazdów Militarnych a także Festiwal Kuchni Polowych. Impreza odbędzie na terenie pola namiotowego Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie  Pojazdów  Militarnych  z Trzebieży. Spotkanie swoim patronatem objęli: Burmistrz Police, Starosta Policki, Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, Wójt Gminy Dobra i Wójt Gminy Kołbaskowo.

W ramach corocznych obchodów „DNI ZIEMI” – 2018, w dniach od 22 do 25 kwietnia odbyło się w gminie Police sprzątanie ogólnodostępnych terenów przyległych do osiedli mieszkaniowych, szkół i miejsc rekreacyjno – spacerowych.

W tym roku głównym celem kampanii była walka z zanieczyszczaniem planety plastikowymi odpadami oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Burmistrz Polic  zapraszają na spotkanie pod hasłem „Kobieta ma Prawo” organizowane w ramach Roku Kobiet na Pomorzu Zachodnim z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Pamiątkowe medale, z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wręczył we wtorek radnym Rady Miejskiej w Policach, burmistrz Polic Władysław Diakun tuż przed rozpoczęciem obrad XLI sesji.

Medale otrzymali również przybyli na wtorkową sesję Rady Miejskiej w Policach członkowie zarządu Powiatu Polickiego: wicestarosta Mariusz Sarnecki oraz członek zarządu Beata Chmielewska, a także przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski.

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Police zostały zainaugurowane wciągnięciem flag: Polski, Unii Europejskiej oraz Gminy Police na maszty znajdujące się przed polickim magistratem.

Wciąganiu flag na maszty towarzyszył Hymn Polski oraz Unii Europejskiej.

23 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się Zachodniopomorska Konferencja  Administratorów Danych. Tematem głównym konferencji były "Kompetencje i kwalifikacje  osób funkcyjnych w  świetle zmian RODO". Organizatorami wydarzenia byli  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - SIODO oraz Gmina Police.