11 zespołów z placówek oświatowych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego zaprezentowało się podczas II Polickiego Przeglądu Piosenki "Z Polic do Gwiazd", który odbył się 11 czerwca.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji, która nawiązywała do obchodów 100-lecia niepodległości Polski, były piosenki o Ojczyźnie.

56 utworów poetyckich oraz 21 tekstów prozatorskich oceniano podczas X Powiatowego Konkursu Literackiego „O Prawo Jazdy na Pegazie”, którego finał odbył się 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Powiatu Polickiego oraz ze Szczecina. Prace oceniało jury w składzie: Zenon Lach-Ceraszyński, Zbigniew Kotuła i Stanisław Rapior. Pośród nagrodzonych i wyróżnionych autorów znaleźli się:

Podążając za obecnymi trendami w dziedzinach udostępniania informacji, a także realizując jeden z celów strategicznych pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, została  uruchomiona  wersja mobilna Portalu Mapowego Gminy Police.

Aplikację można i używać na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon czy tablet z systemem Android od wersji 5.0 oraz iOS Apple od wersji 8.0

8 czerwca, do polickiej zajezdni autobusowej przyjechały nowe autobusy. Dostawcą pojazdów jest producent, firma MAN, Spółka zakupiła 5 autobusów, trzy solowe i 2 przegubowe. 14 czerwca w siedzibie Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego odbyło się symboliczne przekazanie autobusów w obecności przedstawicieli samorządów: polickiego i szczecińskiego. 

Autobusy zostały kupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. 
Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

9 czerwca na terenie Orlika w Tanowie odbył się Dzień Tanowa. Coroczne święto mieszkańców zamieszkałych w miejscowości Tanowo po raz pierwszy w tym roku odbyło się w nowej lokalizacji.

Przybyłych gości uroczyście powitał burmistrz Polic Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król oraz radni Zygmunt Kołacki i Michał Rajewski.

9 czerwca na terenie gminy Police odbyły się imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowane przez poszczególne Rady Osiedla.

Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy przygotowały: Rada Osiedla nr 2, Rada Osiedla nr 4, Rada Osiedla nr 6 oraz Rada Sołecka w Tanowie.

 Dopisała pogoda oraz wspaniała atmosfera, która udzieliła się uczestnikom.

W niedzielę, 3 czerwca w kościele parafialnym w Trzebieży odbyły się uroczystości związane z XXXIV Odpustem Leśnym. Mszę św. w intencji leśników odprawił ks. Andrzej Dymer wspólnie z ks. kan. Mieczysławem Wdowiakiem i ks. kan. Janem Mazurem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga i przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski.

W sobotę 2 czerwca reprezentanci gminy Police uczestniczyli w organizowanych od 2005 roku w niemieckim Ueckermunde – Dniach Żeglarstwa. Celem imprezy jest promocja Zalewu Szczecińskiego.

Festiwal organizowany jest przez Miasto Ueckermünde oraz Towarzystwo Promocji i Rozwoju Regionu Uecker.

3 czerwca odbyła się trzydziesta edycja biegu ulicznego "Policka Piętnastka". W tym roku wyjątkowo zawodnicy biegli na trzech dystansach 5, 10 i 15 km. "Policka Piętnastka" w tym roku to również zmagania w kategorii Nordic Walking oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcą biegu głównego na dystansie 15 km został  Adam Nowicki ze Szczecina z czasem 47:21. Najszybszą  zawodniczą była Paulina Kaczyńska ze Stargardu - 53:09.