25 lutego, w niedzielę w Przęsocinie odbyły się obchody 78. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Syberię. Organizatorem uroczystości był  Zachodniopomorski Związek Sybiraków w Szczecinie oddział w Przęsocinie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele samorządów - Powiatu Polickiego i Gminy Police. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele w Przęsocinie. Kolejnym punktem obchodów 78 rocznicy było spotkanie świetlicy wiejskiej, podczas którego podziękowano członkom Związku Sybiraków w Szczecinie oddział w Przęsocinie. W imieniu mieszkańców Powiatu Polickiego i Gminy Police podziękowania złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król. 

za okres od 31 stycznia 2018 r. do 26 lutego 2018 roku. Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Gmina Police pozyskała w trybie konkursowym dofinansowanie na realizację projektu “Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej oraz Bankowej 22 w Policach”. Regionalny Program Operacyjny dofinansuje ocieplenie budynków kwotą 2 427 546,60 zł. Łączna kwota projektu to 2 855 937,22 zł.

17 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się VII Koncert Charytatywny, podczas którego zbierano pieniądze na rehabilitacje Jasia Kabeckiego i Oskarka Chyły. Zebrano prawie 47 tys. złotych.

W trakcie koncertu zlicytowano wiele gadżetów. Na scenie wystąpiły zespoły: CORD, Blue Box, Power Boys, Top One oraz formacja taneczna Exotic Girls. Nie zabrakło również najmłodszych wykonawców  z zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Jeszcze tylko do 26 lutego można wziąć udział w konkursie "CO chcesz? Nie, dziękuję, chcę żyć!”, którego organizatorami są: Powiat Policki i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach a partnerami gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno oraz Police.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na szczególne zagrożenie, jakie niesie za sobą tlenek węgla zwany popularnie „czadem” oraz sposoby zabezpieczenia się przed utratą zdrowia lub życia w wyniku jego działania.

W miniony piątek w Hotelu Dobosz w Policach odbyło się podsumowanie Plebiscytu na najlepszego piłkarza województwa zachodniopomorskiego.

Impreza po raz czwarty odbyła się w Policach. Oprócz piłkarzy i działaczy udział w gali wzięli przedstawiciele samorządów, w tym m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun.

Od stycznia 2018r. Mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie  internetowej http://rodzina.wzp.pl/

16 lutego w Galerii Obok  Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbyła się wystawa prac Agnieszki Rozmus – mieszkanki Polic, absolwentki Wydziału Malarstwa Scholi Posnaniensis i Wzornictwa Artystycznego WSUS w Poznaniu, projektantki, malarki, witrażystki i rzeźbiarki.

Po przywitaniu licznie zgromadzonych gości przez kierownika Galerii OBOK Tomasz Łoja wystawę oficjalnie otworzył burmistrz Polic Władysław Diakun.

Place zabaw, wiaty, świetlice, boiska czy siłownie nie muszą być już tylko małymi marzeniami mieszkańców obszarów wiejskich. Marszałkowski konkurs Granty sołeckie 2018 pomoże zachodniopomorskim sołectwom w realizacji inwestycji. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza odbyło się 14 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Policach.

Od 4 stycznia 2016 r. uprawnieni mieszkańcy Powiatu Polickiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w wyznaczonych do tego celu Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  • kobietom w ciąży.

W niedzielę, 11 lutego odbył się kolejny z turniejów w ramach Chemik CUP im. Rafała Kołackiego. Tym razem na parkiecie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach rywalizowali zawodnicy z rocznika 2011.

Najlepszą drużyną została Pogoń Szczecin, która pokonała w finale swoich klubowych kolegów 5:1. Mali piłkarze puchar za zwycięstwo odebrali z rąk prezesa firmy Trans-Net Adama Pacholika.