Burmistrz Polic

informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. W przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne, niż przeznaczone na cele mieszkaniowe, tj. inne niż budynki mieszkalne wraz z budynkami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje z chwilą wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego warunków do przekształcenia. W przypadku, gdy zgodnie z ustawą
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

Burmistrz Polic Władysław Diakun oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, parafowali w piątek umowę na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w gminie Police.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wyniesie 2 238 920,00 zł, z czego Gmina Police otrzyma dofinansowanie na poziomie 1 903 082,00 zł, czyli 85%.

Zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie Nauczyciela w Policach przyul. Ks. Barnima I 26, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Gryfitów” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 5 w Policach,w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic Władysław Diakun

Decyzją Burmistrza Polic Władysława Diakuna, od 1 stycznia 2019 pasażerowie korzystający z autobusów Linii Samorządowej, Linii Plażowej i Linii Działkowej nie będę musieli płacić za przejazdy. Dotyczy to wszystkich osób.

Szanowni Państwo! Informujemy, że 31 grudnia br. (poniedziałek) Urząd Miejski w Policach będzie czynny od godz. 7 do godz. 15. Burmistrz Polic będzie przyjmował mieszkańców od godz. 12 do godz. 15.

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach gościła uczestników 28. Turnieju o Puchar Burmistrza Polic w podnoszeniu ciężarów, organizowanego przez AKS Promień Police. Do zawodów przystąpiło 15 zawodniczek i zawodników reprezentujących w sumie trzy kluby sportowe. W prezentacji techniki równych sobie nie miała policzanka – Oliwia Styczyszyn. Miejsce trzecie zajęła z kolei jej klubowa koleżanka – Oliwia Mieczkowska.

Wśród chłopców triumfował również reprezentant polickiego klubu – Piotr Kowalski.

W hotelu Dobosz w Policach odbyła się po raz czwarty Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej, której organizatorem jest Powiat Policki. Udział w gali wziął m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. organizacje oraz osoby indywidualne działające na terenie gminy Police.

W niedzielę, 2 grudnia, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach odbył się VI Bieg Mikołajkowy organizowany przez Zbigniewa Pokrzywińskiego. Partnerem imprezy była Gmina Police. Do Polic przyjechali zawodnicy z całego województwa zachodniopomorskiego. W sumie w całej imprezie udział wzięło około 1600 uczestników poprzebieranych w kolorowe stroje. Dominowały oczywiście Mikołaje.

1 grudnia br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.,na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 15 listopada br., oddano łącznie 3138 kart (1686 karty w głosowaniu internetowym, 1447 kart w formie papierowej, 5 kart przesłano na adres e-mail), z czego 463 karty były nieważne (niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy). Na kartach ważnych oddano łącznie 4791 głosów, co daje średnią 1,79 głosu na kartę.

Dnia 9 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Police odbywała się ewakuacja około 25 tysięcy mieszkańców w związku z zaplanowaną akcją usunięcia niewybuchu z czasów II wojny światowej.

O powyższej sytuacji informowałem mieszkańców i instytucje za pośrednictwem mediów i oficjalnych komunikatów. ZDiTM również brał czynny udział w akcji ewakuacyjnej poprzez odpowiednią organizację komunikacji miejskiej na ten czas.

Dotarła do mnie informacja od wzburzonych mieszkańców Polic (pasażerów komunikacji miejskiej), że w tak newralgicznym momencie ewakuacji mieszkańców, prowadzona była kontrola biletów w autobusach.