W niedzielę 14 stycznia w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W 26 Finał włącza się także Miejski Ośrodek Kultury przygotowując mnóstwo ciekawych atrakcji dla mieszkańców Polic.

Kwota zebrana podczas 26 Finału w MOK zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku wspierać będzie oddziały neonatologiczne.

Szanowni Państwo! W przyszłym tygodniu Wykonawca robót, firma ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. rozpoczyna przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach.

Zły stan techniczny tego obiektu już kilka lat temu wymusił na nas konieczność ograniczenia obciążenia wiaduktu i wprowadzenia na nim ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o pozyskanie zewnętrznych żródeł współfinansowania wzmocnienia i rozbudowy wiaduktu. Nasze starania zakończyły się sukcesem i dziś możemy przystąpić do przebudowy obiektu.

W piątek, 29 grudnia w Parku Solidarności w Policach otwarto skwer i odsłonięto obelisk poświęcony pamięci Longina Komołowskiego, byłego działacza Solidarności i wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka.

Przed uroczystością w parku, w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, w przeddzień 1 rocznicy śmierci została odprawiona Msza św. w intencji śp. Longina Komołowskiego.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce pragnie uczulić mieszkańców, zwłaszcza posiadaczy zwierząt domowych, psów i kotów o zabezpieczenie swoich podopiecznych w noc sylwestrową. Nasi działacze co roku notują dziesiątki zaginięć psów oraz kotów z powodu huku wystrzałów petard i ogni sztucznych. Część z tych zwierząt trafia po jakimś czasie do schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub ginie na zawsze.

Do 40 rodzin, w tym seniorów i rodziców samotnie wychowujących dzieci, dotarły dary w ramach Polickiej Paczki. Akcję wsparli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach a także sportowcy z polickich klubów. Finał akcji odbył się 14 grudnia w filii SP 1.

Informacje o osobach, rodzinach potrzebujących pomocy pozyskano m.in. z SM ODRA, od sołtysów, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Policach a także Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach.

W sobotę, 16 grudnia na placu Chrobrego w Policach, odbyła się kolejna Muzyczna Wigilia organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Radę Osiedla nr 2.

Niezwykły świąteczny klimat, który tworzą co roku występujący artyści, wystawcy, różnorodne specjały oraz rozbrzmiewające ze sceny kolędy i świąteczne piosenki udzielił się wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się tego dnia odwiedzić Plac Chrobrego na Starym Mieście.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

15 grudnia podpisałem dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach – całkowita wartość projektu wynosi 6.994.000 zł, z czego dofinansowanie to 4.330.622 zł.

Druga umowa obejmuje budowę dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych – etap I. Całkowita wartość tego projektu to 4.325.674,90 natomiast dofinansowanie 3.258.354,21 zł. W pierwszym etapie ścieżka będzie realizowana od ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej w Jasienicy oraz w Trzebieży od pętli autobusowej do ul. Brzozowej.

Rada Osiedla nr 6 w Policach zorganizowała w minioną sobotę pierwszy policki jarmark bożonarodzeniowy, który jak zapowiedzieli organizatorzy będzie kontynuowany w latach kolejnych.

Wspólnego otwarcia imprezy dokonali burmistrz Polic Władysław Diakun oraz przewodniczący Rady Osiedla nr 6 w Policach Ryszard Tokarczyk.

- Życzę wszystkim Państwu zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku – złożył życzenia policzanom burmistrz Polic Władysław Diakun.

Istotny dla Polic i regionu most w ciągu ulicy Kuźnickiej doczeka się przebudowy. Ponadto mieszkańcy miasta będą mieli szansę przesiąść się na rowery, bo zgęstnieje gminna sieć ścieżek dla cyklistów. Obie inwestycje wesprze Urząd Marszałkowski środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przyznane fundusze w wysokości prawie 8 mln zł trafią do lokalnego samorządu dzięki umowie, którą podpisał w piątek, 15 grudnia 2017 roku w Policach marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okresie 25-26 grudnia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. modyfikacji ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Wykaz zmian wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej: