1 grudnia br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.,na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 15 listopada br., oddano łącznie 3138 kart (1686 karty w głosowaniu internetowym, 1447 kart w formie papierowej, 5 kart przesłano na adres e-mail), z czego 463 karty były nieważne (niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy). Na kartach ważnych oddano łącznie 4791 głosów, co daje średnią 1,79 głosu na kartę.

Dnia 9 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Police odbywała się ewakuacja około 25 tysięcy mieszkańców w związku z zaplanowaną akcją usunięcia niewybuchu z czasów II wojny światowej.

O powyższej sytuacji informowałem mieszkańców i instytucje za pośrednictwem mediów i oficjalnych komunikatów. ZDiTM również brał czynny udział w akcji ewakuacyjnej poprzez odpowiednią organizację komunikacji miejskiej na ten czas.

Dotarła do mnie informacja od wzburzonych mieszkańców Polic (pasażerów komunikacji miejskiej), że w tak newralgicznym momencie ewakuacji mieszkańców, prowadzona była kontrola biletów w autobusach.

Prawie 250-kilogramowa bomba została znaleziona w środę na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji u zbiegu ulic Tanowskiej i Siedleckiej w Policach. Wyznaczona przez sztab zarządzania kryzysowego strefa zagrożenia związanego z potencjalnym wybuchem objęła większość obszaru Polic, zamieszkiwany przez około 25 tysięcy ludzi. Podjęta została decyzja o ewakuacji.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

11 listopada w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Trzebieży wziąłem udział w uroczystości zamknięcia kapsuły czasu w odnalezionej w tym roku zabytkowej boi.11 listopada w Parku Solidarności w Policach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w imieniu mieszkańców Polic, wraz z przewodniczącego Rady Miejskiej VII kadencji Witoldem Królem, złożyłem kwiaty pod obeliskami Wielkich Polaków.

Ustawiona na specjalnie przygotowanym postumencie w parku zabytkowa boja z zamkniętą wewnątrz kapsułą czasu ma szansę stać się symbolem Trzebieży. 30 listopada ten wyjątkowy na skalę kraju obiekt został odsłonięty.

W uroczystości, oprócz mieszkańców Trzebieży udział wzięli m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Tomasz Kulesza, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust, jak również inicjator akcji wydobycia i odrestaurowania boi Janusz Baczewicz oraz strażacy trzebieskiej OSP.

13 grudnia br. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2018. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

W środę, 28 listopada w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęte zostały uchwały dotyczące powołania członków poszczególnych komisji.

W sumie powołane zostały składy sześciu komisji.

W sobotę, 24 listopada w Policach odbyła się V edycja kolarskich zawodów Scott Cyclocross Challenge. Blisko 80 zawodników, którzy stanęli do rywalizacji, miało do pokonania szybką rundę na długości 3 400 metrów.

Zawodnikom kibicował m.in. burmistrz Polic, który tuż przed startem życzył im powodzenia i bezpiecznego dojechania do linii mety.

Kolarze startowali z polany za Szkołą Podstawową nr 8. Na trasie mieli do pokonania wiele przeszkód m.in. schody oraz fragment plaży miejskiej zrealizowanej w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

W piątek, 23 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Sesję poprowadził radny senior – Wiesław Gaweł.

Ślubowanie złożył również Władysław Diakun, który wybrany został na kolejną kadencję na stanowisko burmistrza Polic. Kadencja 2018 – 2023 będzie szóstą z rzędu kadencją burmistrza Władysława Diakuna.

Koncert pt. "Zespół Śląsk dla Niepodległej" zwieńczył obchody 100-lecia odzyskania przez niepodległości organizowane przez gminę Police.

Ponad 1200 widzów zasiadło w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, podczas koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Wśród gości znalazły się m.in. delegacje z Niemiec, Ukrainy i Grecji.