Rozbudowane Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach zostało oficjalnie oddane do użytku. W uroczystości otwarcia, oprócz dzieci i ich rodziców, wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu na czele z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem.

Szczecińsko-Policki Klub “MORSY” im. Zbyszka Ulatowskiego rozpoczął nowy sezon. W zorganizowanym 13 października na kąpielisku Głębokie inauguracyjnym spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, któremu stowarzyszenie przyznało tytuł Honorowego Członka, a także przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

Informujemy, że w 16 lokalizacjach na terenie Gminy Police zostały uruchomione czujniki do mierzenia jakości powietrza. Czujniki te mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz dodatkowo wskazują poziom ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Dane pomiarowe wskazywane są zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), którego wartość informuje o tym , jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Oddziału Szczecin Polskiego Związku Gołębi Pocztowych zorganizował okolicznościowy lot gołębi. 13 października w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie podsumowano to wydarzenie i nagrodzono najlepszych hodowców.

Sto lat Niepodległości Polski to dobra okazja, by zastanowić się, które wydarzenia i postacie, Państwa zdaniem, odegrały ważną rolę w stuletniej historii naszej Ojczyzny.  Zapraszamy do podzielenia się swoją refleksją, wypełniając ankietę:

Najważniejsze postacie i wydarzenia minionego stulecia.

Na terenie Polic zostało zainstalowanych kilkanaście nowych ławek. Jest to odpowiedź na napływające do Urzędu Miejskiego prośby mieszkańców, w tym osób mających problemy z poruszaniem się. Nowe elementy małej architektury pojawiły się na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych – m.in. przy chodniku wzdłuż ulicy Bankowej, Piłsudskiego, Tanowskiej, czy też przy ul. Sikorskiego.

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie zostanie przebudowany. Powstanie w nim m.in. świetlica, która będzie służyć mieszkańcom sołectwa. W piątek 12 października została w tej sprawie podpisana umowa między Gminą Police a reprezentowanym przez Jarosława Muszyńskiego wykonawcą prac.

Łącznie 250 zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej do lat 15 wzięło udział w turnieju „Hulk Cup” w brazylijskim jiu-jitsu, który odbył się w sobotę 13 października w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Zachodniopomorskie zespoły reprezentujące takie miejscowości jak: Mieszkowice, Police, Stobno, Moczyły, Stargard i Przelewice zaprezentowały się podczas II Przeglądu Piosenki Kresowej i Patriotycznej. Impreza odbyła się 13 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i rozpoczęła się od wyrażonego przez Krystynę Antochowską - przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach - powitania gości.

Trzykilometrowy odcinek ścieżki rowerowej między Niekłończycą a Trzebieżą ma powstać dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 5 października umowę w tej sprawie podpisali burmistrz Polic Władysław Diakun oraz marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.