W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada br. (najbliższy poniedziałek) Urząd Miejski w Policach będzie nieczynny.

Koncert pod nazwą „Ułani, Ułani” – Śpiewnik Patriotyczny odbędzie się 11 listopada. Każdy z przybyłych gości otrzyma kotylion oraz wydany specjalnie na tą okazję śpiewnik zatytułowany "Ułani, ułani". W pierwszej części spotkania wystąpią artyści, którzy zaprezentują współczesne lub mało znane i rzadko wykonywane pieśni patriotyczne. W drugiej części wszyscy zgromadzeni będą zaproszeni do wspólnego wykonania kilkunastu pieśni patriotycznych.

Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny skierowany jest do dzieci, ich rodziców i dziadków angażując ich do aktywnego uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości. Jest to wydarzenie międzypokoleniowe, które pozwala na wspólne przeżywanie i kultywowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. Koncert składać się będzie z dwóch części. W pierwszej w części wystąpią laureaci wyróżnieni podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się w maju br.

W drugiej części prowadzący będą zachęcać do wspólnego śpiewu utworów patriotycznych przy wsparciu wokalistów z grupy wokalnej PP66 oraz uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL.

10 listopada 2018 roku od godziny 9 rano na Strzelnicy Sportowej Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Dobieszczynie można będzie spełnić patriotyczny obowiązek i oddać „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”. Ta forma strzelectwa dla społeczności, wywodzi się z okresu międzywojennego Polskich Związków Strzeleckich i wraca dziś z coraz większym zainteresowaniem na wielu strzelnicach w Polsce. Pragniemy umożliwić tą formę sportowego przejawu patriotycznego dla mieszkańców Powiatu Polickiego. 

Pomnik upamiętniający Greków przybyłych do Polski i Polic pod koniec lat 40. XX wieku został odsłonięty w piątek 19 października na Cmentarzu Komunalnym w Policach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego w Polsce „ELLAS PAREA”.

Ponad 100 seniorów uczestniczyło w zorganizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach obchodach Dnia Seniora, które w tym roku zbiegły się z 55. rocznicą powstania Związku. W uroczystości wzięła udział delegacja Gminy Police w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla, a także przedstawiciele Powiatu Polickiego.

10 par z Gminy Police otrzymało Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy medale, dyplomy oraz bukiety kwiatów wręczył odznaczonym burmistrz Polic Władysław Diakun. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to cywilne odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta RP osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

„Habemus Papam” - to słowa, które 40 lat temu, 16 października 1978 r., usłyszały zebrane na Placu Świętego Piotra w Watykanie tłumy wiernych Kościoła katolickiego. To właśnie wtedy – po trzech dniach konklawe - 264. papieżem został Polak, kard. Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.

Projekt przebudowy stadionu przy ul. Siedleckiej w Policach, zakładający m.in. budowę dwóch trybun o pojemności 2660 osób, instalację oświetlenia, budowę trawiastego boiska treningowego, a także parkingu na ponad 100 samochodów, został zaprezentowany 16 października podczas wspólnej konferencji prasowej Gminy Police i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

Rozbudowane Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach zostało oficjalnie oddane do użytku. W uroczystości otwarcia, oprócz dzieci i ich rodziców, wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu na czele z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem.