Burmistrz Polic uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przejazdy linią samorządową będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

W dniach 23-25 listopada 2018 r. będzie zorganizowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień mobilny punkt promocyjno-informacyjny celem przeprowadzenia promocji ochotniczych form służby wojskowej.

Na terenie gminy Police (obiekt kompleksu  sportowo – rekreacyjnego     przy   Zespole    Szkół   im. Ignacego Łukasiewicza   w   Policach    przy    ul. Siedleckiej)   czas   działania 23  listopada  (piątek)  w  godz.  14:00-19:00   oraz   24 – 25 listopada   (sobota – niedziela) w godz. 10.00 – 18.00.

Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński jest piątą po Lechu Kaczyńskim, Ryszardzie Kaczorowskim, Józefie Piłsudskim oraz Longinie Komołowskim osobą upamiętnioną w polickim Parku Solidarności. Poświęcony mu obelisk został odsłonięty 12 listopada.

Uroczystość poprzedziła odprawiona w kościele św. Kazimierza w Policach msza św., którą koncelebrował ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Okolicznościowy jubileuszowy medal, flaga Polski, a także fotografie, zapiski wspomnień mieszkańców, wydawana przez miejscową parafię gazetka – m.in. te przedmioty trafiły do trzebieskiej kapsuły czasu, która w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości została zamknięta w odnalezionej w tym roku zabytkowej boi.

Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

5 października podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczemumowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej między Niekłończycą a Trzebieżą. Dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 mln zł, przy ogólnej wartości inwestycji na poziomie 2 mln zł.

Od uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w południe 11 listopada w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, będąca częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu części liturgicznej na placu kościelnym odbył się pokaz kadryla i ćwiczeń kawaleryjskich w wykonaniu amazonek i ułanów Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.

W niedzielny poranek, 11 listopada w Parku Solidarności w Policach przedstawiciele gminy Police w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna i przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla złożyli kwiaty pod obeliskami Wielkich Polaków.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica w historii naszego kraju. Z tej okazji przedstawiciele gminy złożyli kwiaty pod obeliskami Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz premiera RP Longina Komołowskiego.

Informuję, że od stycznia 2019 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe, znajdujące się w nieruchomościach mieszanych tj. w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej tej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

Coroczne spotkanie modlitewne w intencji kilkunastu tysięcy osób, które zginęły w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszych Polic i okolic, odbyło się na początku listopada br. pod brzozowym krzyżem ustawionym na placu u zbiegu ul. Licealnej i Spółdzielczej, na terenie poniemieckiej fabryki benzyny syntetycznej.

16 listopada Rada Miejska zakończy kadencję 2014-2018. Gościem specjalnym podczas jej ostatniego, XLVII posiedzenia, które odbyło się 30 października, był znany policki podróżnik Aleksander Doba, który w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.