Wydział Ochrony Środowiska

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

naczelnik wydziału - (91) 431 18 56

- wydawanie decyzji na wycinkę drzew, modernizacja systemów grzewczych, gospodarka ściekami - (91) 431 18 13

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - (91) 431 18 03, (91) 431 18 13

- utrzymanie parków, skwerów i zieleńców oraz zieleni przydrożnej - (91) 431 18 02

- ochrona zwierząt, gospodarka odpadami innymi niż komunalne - (91) 431 18 03 


odpadami komunalnymi (w tym deklaracje) zajmuje się Wydział Gospodarki Odpadami tel. (91) 431 18 87, (91) 431 18 38

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji:
 • na usunięcie drzew i krzewów
 • z naliczeniem opłat za usuwanie drzew i krzewów
 • w przedmiocie naliczania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie, niszczenie i niewłaściwą pielęgnację drzew i krzewów,
 1. utrzymywanie zieleni w gminie wraz z nadzorem oraz przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na utrzymanie zieleni w gminie,
 2. kontrola ujęć wody pitnej;
 3. przeprowadzanie akcji sprzątania terenów zielonych z okazji Dni Ziemi z udziałem szkół oraz z okazji Sprzątania Świata,
 4. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji na modernizację systemów grzewczych,
 5. odkomarzanie gminy - organizacja i nadzór nad wykonywaniem,
 6. wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o odpadach,
 7. likwidacja dzikich wysypisk,
 8. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Polic dotyczących przychodów, dochodów i wydatków ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 9. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć,
 10. realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt oraz z zapobieganiem i zwalczaniem bezdomności zwierząt na terenie gminy,
 11. współpraca ze stowarzyszeniami, których celem jest ochrona środowiska oraz ochrona zwierząt,
 12. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej,
 13. współpraca z organami działającymi w zakresie ochrony środowiska.