Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wpłat należności gminnych należy dokonywać na konta w Banku PEKAO SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin.

W Gminie Police wprowadzono indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat tj;

Osoby fizyczne:

  • z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, informacje z indywidualnymi numerami umieszczane są na decyzjach,

Osoby prawne:

  • z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, informacje z indywidualnymi numerami kont Gmina wysyłała do przedsiębiorców pocztą elektroniczną. Informacje również można uzyskać pod nr tel. (91) 431 18 44.

Należności cywilnoprawne:

  • użytkowanie wieczyste - informacje z indywidualnymi numerami kont Gmina wysłała odrębnym pismem za pośrednictwem operatorów pocztowych i gońców. Informację można również uzyskać o nr konta indywidualnego pod nr tel. (91) 431 18 44.

Pozostałe należności gminne tj.:

- podatek od środków transportowych,
- opłata od posiadania psów,
- opłata targowa,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata skarbowa,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
- dzierżawa
- najem
- i inne

należy wpłacać na konto Gminy Police nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650.

Wpłat można dokonywać bez opłat prowizji:

  • w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 - II piętro,
  • w banku Pekao SA w Policach przy ul. Bankowej, przy ul. Wyszyńskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy
    ul. Tanowskiej 8,

oraz za dokonaniem opłat prowizji:

  • w innych bankach,
  • placówkach pocztowych,
  • innych punktach.