Sesja 8.12.2014


RADA MIEJSKA POWOŁAŁA KOMISJE

W poniedziałek 8 grudnia 2014 roku obradowała Rada Miejska w Policach. Była to pierwsza zwyczajna sesja tej kadencji. (Uroczysta sesja inauguracyjna odbyła się 1 grudnia).  Radni powołali składy komisji  (jest ich 5) oraz ustalili wysokość wynagrodzenia Burmistrza Polic. Zostało utrzymane na  dotychczasowym poziomie. Kolejna sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2014 r. Zaplanowano m.in. uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok.


 

Komisje Rady Miejskiej w Policach 2014-2018

1.Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

1.      Ufniarz Grzegorz  - Przewodniczący

2.      Michalak Marcin  - Z-ca Przewodniczącego

3.      Dolak Maciej

4.      Jaźwińska Elżbieta

5.      Kowalewski Krystian

6.      Różycki Mariusz

2.Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

1.      Partyka Andrzej    - Przewodniczący

2.      Michalak Marcin  - Z-ca Przewodniczącego

3.      Gaweł Wiesław

4.      Kowalewski Krystian

5.      Pawłowska Grażyna

6.      Rogowski Andrzej

7.      Sobczyk Adam

8.      Strzelczyk Iwona

3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

1.      Kosiorkiewicz Władysław  - Przewodniczący

2.      Kołacki Zygmunt  - Z-ca Przewodniczącego

3.      Dolak Maciej

4.      Pawłowska Grażyna

5.      Różycki Mariusz

6.      Seweryńczyk Krystyna

4.Komisja Rewizyjna:

1.      Rogowski Andrzej  - Przewodniczący

2.      Olejarnik Halina  - Z-ca Przewodniczącego

3.      Gaweł Wiesław

4.      Kołacki Zygmunt

5.      Kosiorkiewicz Władysław

 

5.Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1.      Hlek Zofia      - Przewodnicząca

2.      Diakun Piotr   - Z-ca Przewodniczącej

3.      Butryn Mirosława

4.      Rajewski Michał

5.      Seweryńczyk Krystyna

6.      Sobczyk Adam