Spotkanie z org. pozarządowymi

W dniu 15 grudnia br. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 o godz. 16.00 w sali nr 32 odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2014. W spotkaniu wezmą również udział członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, którzy przedstawią informacje o pracach w roku 2014 oraz informację o wyborach do GRDPP na trzecią kadencję, które odbędą się wiosną 2015 r.

Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2014.

2. Przedstawienie uchwały nr XLVII/355/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2014 w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2015 roku.

3. Informacja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach za rok 2014.

4. Informacja o budżecie obywatelskim Gminy Police.

5. Informacja o wyborach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach na trzecią kadencję.

6. Dyskusja i wnioski.