PODZIĘKOWANIA Z UKRAINY

Dyrekcja Kompleksu Edukacyjnego Lider w Nowym Rozdole na Ukrainie skierowała na ręce burmistrza Polic Władysława Diakuna podziękowania za zorganizowanie Polsko-Ukraińskich Warsztatów Tańca i Sztuki Ludowej, które odbyły się pod koniec października 2014 roku. Czytamy m.in. „ Dyrekcja gimnazjum Miasta Partnerskiego Nowy Rozdół, Rada Szkoły, kadra pedagogiczna i rodzice wyrażają szczere podziękowanie Burmistrzowi Polic panu Władysławowi Diakunowi i wszystkim organizatorom projektu wymiany młodzieży  za pomoc w budowie mocnych i dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi miastami partnerskimi oraz wyrażamy swój największy podziw dla kulturalnego i edukacyjnego programu, zrealizowanego w ramach projektu.”

 

W dalszej części listu z Ukrainy płyną słowa wdzięczności dla burmistrza Diakuna za wyrazy braterstwa i gorące pragnienie pomocy.  „Wasz osobisty przykład służy dla naszych dzieci za wzór do naśladowania” – piszą autorki listu. Kierują też najserdeczniejsze życzenia dla mieszkańców całej gminy Police. Pod listem podpisali się: dyrekcja gimnazjum z Nowego Rozdołu: Eugenia Zcerniuh, Oksana Tuz, Switlana Wereszczynska, Rada Szkoły: Elina Szymanska i Larysa Czopak.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach przy współpracy z Gimnazjum nr 3 w Policach. Współfinansowane były przez Narodowe Centrum Kultury . Uczestniczyło w nich 14 uczniów z Ukrainy (Kompleks „Lider” w Nowym Rozdole) i 15 z Polski (Gimnazjum nr 3 w Policach). Reportaż z Warsztatów zrealizowała TV Police. Można go obejrzeć pod niżej podanym linkiem.