Wybór ofert

Informacja na temat wyboru oferty dotyczącej zakupu usługi polegającej na wykonaniu zabudowy targowej, montażu sceny, ustawieniu nagłośnienia wraz z jego obsługą w ramach projektu pn. „Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki” dofinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).

Wybór oferty w załączeniu