W gminnym GEOPORTALU  http://sip2.police.pl zawierającym Informację Publiczną udostępniane są podstawowe informacje z obszaru gminy.

Można tam znaleźć między innymi:

 • dane dotyczące ulic i punktów adresowych,
 • dane ewidencji gruntów i budynków (udostępniane przez Starostę Polickiego z wykorzystaniem usługi WMS),
 • dane dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obszary administracyjne takie jak:
  • osiedla i sołectwa,
  • koła łowieckie
  • obwody wyborcze;
 • dane dotyczące obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • mapy historyczne Polic i rejonu,
 • dane dotyczące osób zmarłych pochowanych na polickich cmentarzach,
 • obszary chronione przyrodniczo (udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z wykorzystaniem usługi WMS).

METADANE dla danych przestrzennych można znaleźć pod adresem: http://sip.police.pl:8080/geonetwork

Ponadto dostępne są usługi WMS: