W gminnym GEOPORTALU  http://sip.police.pl/portalmapowy zawierającym Informację Publiczną udostępniane są podstawowe informacje z obszaru gminy.

Można tam znaleźć między innymi:

 • dane dotyczące ulic i punktów adresowych,
 • układ sieci drogowej i kolejowej,
 • budynki,
 • topograficzne mapy rastrowe i model terenu,
 • ortofotomapy wykonane ze zdjęć lotniczych,
 • lokalizacje obiektów użyteczności publicznej,
 • plany zagospodarowania przestrzennego,
 • Mapy historyczne Polic i rejonu,
 • planowane, realizowane i wykonane inwestycje gminne,
 • dane dotyczące osób zmarłych pochowanych na polickich cmentarzach,
 • obszary chronione przyrodniczo (udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z wykorzystaniem usługi WMS),
 • dane katastralne (udostępniane przez Starostę Polickiego z wykorzystaniem usługi WMS),
 • dane dotyczące wyborów parlamentarnych 2011 (miejsca lokali wyborczych oraz frekwencja wraz z wynikami wyborów zaprezentowane w formie przestrzennej).

Obecnie przygotowywany jest nowy portal mapowy. Wersję testową można znaleźć pod adresem: https://sip2.police.pl

METADANE dla danych przestrzennych można znaleźć pod adresem: http://sip.police.pl:8080/geonetwork

Ponadto dostępne są usługi WMS dla następujących danych: