Aktualności

Zaproszenie dla bezrobotnych kobiet z powiatu polickiego w wieku do 25 roku życia do udziału w projekcie „Od wykluczenia do zatrudnienia”

piątek, 26 kwietnia 2013 roku

Miejska przystań żeglarska przy ulicy Konopnickiej w Policach została otwarta w środę, 24 kwietnia, po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych. Burmistrz Polic Władysław Diakun podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Podkreślił, że jest to element przywracaniu Staremu Miastu w Policach turystycznego charakteru, jaki miało ono przed II wojną światową, zwłaszcza - w kontekście szlaków wodnych.  Przystań wpisuje się w całość koncepcji, która obejmuje także renowację budynków komunalnych na Starym Mieście, modernizację Parku Staromiejskiego i przebudowę Placu Chrobrego. To wszystko ma służyć zarówno mieszkańcom gminy, jak i turystom, którzy zechcą odwiedzić nasze piękne miasto - mówił burmistrz.

czwartek, 25 kwietnia 2013 roku

POLSKO-NIEMIECKIE TARGI GOSPODARCZE POLICE 2013

W dniach 20 i 21 kwietnia odbyły się Polsko-Niemieckie Targi Gospodarcze w Policach. Była to szósta edycja tej imprezy. Po raz pierwszy odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej w Policach. Uczestniczyło w nich 105  wystawców z Polski i Niemiec, w tym niemieccy partnerzy Gminy Police, m.in. Miasto Partnerskie Pasewalk.  Targi odbyły się pod patronatem Ministra Gospodarki. W otwarciu uczestniczył wiceminister gospodarki Andrzej Dycha, który wyraził duże uznanie dla gminy Police za działania na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Targi otworzył gospodarz gminy, Burmistrz Polic Władysław Diakun.

środa, 24 kwietnia 2013 roku

W dniach 17 i 18 kwietnia w Policach odbyła się V międzynarodowa konferencja pn.: „Bezpieczeństwo pożarowe lasów w strefie przygranicznej oraz bezpieczeństwo obszarów chronionych – nowoczesne technologie”.  Pierwszego dnia odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec, Słowacji i Hiszpanii.  Dzień drugi to pokaz ratownictwa na terenie bazy paliw nr 7 w Trzebieży. Uczestniczyło w nim 168 jednostek ratownictwa pożarowego, w tym 3 samoloty gaśnicze. Została zaaranżowana akcja gaszenia pożaru, powstałego na skutek rozszczelnienia się   cysterny kolejowej. Przetestowano regulacje prawne, umożliwiające pozyskanie wsparcia strony niemieckiej dla akcji po stronie polskiej. Działania te  śledziło 150-ciu obserwatorów, wśród nich – cały Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Police.  Konferencja została zorganizowana przez Państwową Straż Pożarną w Szczecinie,  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszenie Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Gmina Police była jednym ze współorganizatorów konferencji.

środa, 24 kwietnia 2013 roku

20 kwietnia siatkarki z Polic uzyskały awans do Orlen Ligi. To wielki sukces drużyny, prowadzonej przez Mariusza Wiktorowicza i Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chemik Police”. Jest to też sukces sponsora drużyny, Zakładów Chemicznych „Police SA”. Po meczu burmistrz Polic Władysław Diakun osobiście podziękował i pogratulował siatkarkom i działaczom sportowym za ich ogromne zaangażowanie i piękne  emocje, jakich dostarczyli kibicom. Policzanki w decydującym meczu na swoim boisku pokonały drużynę „Jedynka” z Aleksandrowa Łódzkiego. Burmistrz Diakun złożył im także życzenia dalszych sukcesów.

środa, 24 kwietnia 2013 roku

Głównym celem sportowych zmagań jest kształtowanie świadomości wspólnej Europy oraz nawiązanie dialogu społecznego poprzez propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych mieszkańców pogranicza. Upowszechnianie zdrowego trybu życia dorosłych będzie miało jednocześnie silny wpływ na jakość życia ich dzieci, a co za tym idzie lokalnych społeczności. Kształtowanie ducha rywalizacji sportowej i postawy „fair play” wśród dzieci oraz propagowanie dialogu i wymiana najlepszych rozwiązań w ramach już istniejącej współpracy ma na celu zapobiegać zachowaniom aspołecznym, przemocy i incydentom rasistowskim pomiędzy mieszkańcami pogranicza oraz lokalnymi organizacjami sportowymi.

wtorek, 23 kwietnia 2013 roku

Konkurs na logo Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac przy powstaniu Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu Burmistrz Polic ogłasza konkurs na logo.

wtorek, 23 kwietnia 2013 roku
20 kwietnia (sobota) o g. 11.00  w Policach przy ul. Piaskowej 99 (hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 8) nastąpi uroczyste otwarcie Polsko-Niemieckich Targów Gospodarczych 2013, którego dokona gospodarz imprezy- burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z wiceministrem gospodarki Andrzejem Dychą. Inaugurację tegorocznych targów uświetni występ młodych artystów z Warszawy i ze Szczecina. Serdecznie zapraszamy
środa, 17 kwietnia 2013 roku