Aktualności

We wtorek 27 września odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Policach. Radni przyjęli siedem uchwał:

- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego (przebudowa dróg powiatowych: ul. Cisowa i ul. Nadbrzeżna w Policach)

-  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu

(dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami treningowymi w Policach).

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej numerem działki 5/61 z obrębu Sierakowo 

(pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną,  na rzecz ”NewCo” Sp. z o.o., będącej dzierżawcą tej nieruchomości)

-  w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Programu Rozwoju Turystyki w Trzebieży do roku 2023".

Sprawozdania z działalności  Burmistrza Polic i teksty uchwał dostępne są na www.bip.police.pl

czwartek, 29 września 2016 roku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie informuje, że w dniu 29.09.2016 zostało usunięte zapadnięcie nawierzchni na Przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 114 m. Police ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Hugo Kołłątaja do ul. Kościuszki .W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2016 rod godz. 13.00 zostaje przywrócony ruch komunikacji autobusowej.
czwartek, 29 września 2016 roku


W 2016 roku Police obchodzą jubileusz 70-lecia przyjęcia miasta przez polską administrację. Stało się to we wrześniu 1946 roku, po opuszczeniu tzw. Enklawy Polickiej przez przedstawicieli Związku Radzieckiego. Czym była enklawa, dlaczego Police przeszły w polskie ręce o rok później niż Szczecin, jakie były losy pierwszych osadników: Polaków, Greków, Macedończyków, jak rodziła się policka samorządność, jaki los spotkał zabytki sakralne – na wiele z tych pytań odpowiedzi udzieliła Konferencja Historyczna „70 lat polskich Polic”, zorganizowana 21 września w Miejskim Ośrodku Kultury.

środa, 28 września 2016 roku
środa, 28 września 2016 roku

UWAGA, UWAGA!

Bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czwartek i piątek 29 i 30 września

 

W związku z prowadzonym remontem – w dniach 29-30 września 2016 roku zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ul. Kołłątaja do Placu Chrobrego.  W tym czasie linie autobusowe kursować będą na zmienionych trasach: 

linia 102 - omijać będzie przystanek Police Rynek i ulicę Wojska Polskiego, kursować będzie ul. Kołłątaja, Mazurską, Piłsudskiego - na trasie urządzone zostaną dodatkowe przystanki "Police Kołłątaja" (w pobliżu skrzyżowania Kołłątaja i Grunwaldzkiej) oraz Police Mazurska Kościół

linia 103– linia wycofana będzie z ulic Mazurskiej i Kołłątaja, kursować będzie ul. Wojska Polskiegogdzie będzie stawać na przystanku Police Wojska Polskiego (przy dawnym kinie)

linia 106– kursować będzie na skróconej trasie Głębokie – Police Kołłątaja (bez podjazdu do przystanku Police Rynek

linie 109, 110, 111 – zostaną wycofane z ulic Mazurskiej, Kołłątaja, Szkolnej, Batorego i Grunwaldzkiej, kursować będą ulicą Wojska Polskiego

linie nocne – 526 tak jak 102, 524 tak jak 103

Linia Samorządowa, Linia Działkowa – trasę od przejazdu kolejowego do Police Rynek linia wykona przez ul. Batorego, szkolną, Kołłątaja, Staszica, Wojska Polskiego

Linie Pracownicze ZCH – kursować będą przez ul. Wojska Polskiego i Rurową

Powyższe zmiany spowodowane są remontem ul. Grunwaldzkiej i nastąpią niezależnie od SPPK oraz Gminy Police. Zmiany zostały ustalone przez organizatora transportu publicznego, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego komunikatem 93/TS/2016 z dnia 27.09.2016.

środa, 28 września 2016 roku

Od 03 października br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie gminy Police, które ukończyły 65 rok życia (urodzone w 1951 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko grypie poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2016 roku realizatorami programu szczepień są:

- ZOZ „Consulta” z siedzibą w Policach przy ul. Chodkiewicza 11 – rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 72 15, 531-75-15-97, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 pod nr tel. 91 884 88 11, lub
w Filii „Mediki” przy ul. Wyszyńskiego 29a w Policach, nr tel. 91 312 88 60.

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 26 83 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police
wtorek, 27 września 2016 roku
piątek, 23 września 2016 roku

Informacja o terminie podpisania umów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Szanowni Mieszkańcy miejscowości: Trzebież, Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Tatynia, Uniemyśl oraz Trzeszczyn!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje, że osoby które spełniły  warunki regulaminu realizacji przyłączy oraz złożyły zgłoszenia uczestnictwa w programie, zobowiązane są do podpisania do dnia 3.10.2016 r. umów cywilno-prawnych na wykonanie w ich imieniu podłączeń kanalizacyjnych. Więcej informacji na stronie www.zwik.police.pl
poniedziałek, 19 września 2016 roku