Aktualności

Zarząd Województwa zachodniopomorskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Dobre Gminy”

czwartek, 13 czerwca 2013 roku

środa, 12 czerwca 2013 roku

środa, 12 czerwca 2013 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY POLICE

Burmistrz Polic zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Police do łącznej kwoty 9.250.000 zł, na warunkach określonych w uchwale nr XXXII/224/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz uszczegółowionych w „ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY POLICE”.

Więcej na BIP

wtorek, 11 czerwca 2013 roku

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Police.

W zamówieniu publicznym, w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Police, wybrane zostało Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej ”TRANS-NET” S.A. z siedzibą w Policach.

wtorek, 11 czerwca 2013 roku

Gmina Police wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Policach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy na badania objętości płuc (badania spirometryczne). Badania będą wykonywane w następujących terminach i miejscach: 

  •  w dniach 11 oraz - 13 czerwca w godzinach 15.00 – 17.00 w świetlicy Rady Osiedlowej nr 2 przy ul. Marii Konopnickiej 2,
  • w dniach 20 czerwca w godz. 15.00 - 17.00 oraz 25 czerwca w godzinach 14.00 – 16.00 w klubie Rady Osiedlowej nr 5 (Klub Seniora) przy ul. Wróblewskiego 10,
  • w dniach 26 czerwca w godz. 14.00 - 16.00 oraz 27 czerwca w godzinach 15.00 – 17.00 w klubie Rady Osiedlowej nr 4 (Klub Seniora) przy ul. Piaskowej 97. 

Badania są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Police.

poniedziałek, 10 czerwca 2013 roku

Pogoda nie była przychylna, ale publiczność – dopisała jak zawsze znakomicie. Gwiazdami tegorocznych Dni Polic – Dni Chemika byli m.in. Kamil Bednarek, Zakopower i WILKI. Impreza zbiegła się w czasie z Dniem Dziecka. Organizatorzy pamiętali o tym i przygotowali  z tej okazji specjalne atrakcje dla dzieci.

piątek, 7 czerwca 2013 roku

środa, 5 czerwca 2013 roku