Aktualności

Burmistrz Polic, Władysław Diakun, otrzymał absolutorium z tytułu  wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok. Uchwałę taką podjęła Rada Miejska w Policach podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca 2013 roku. Przed udzieleniem absolutorium burmistrzowi - radni większością głosów przyjęli  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2012 rok. Projekty tych uchwał zostały przedstawione przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Policach. Ich pełna treść dostępna jest na http://www.bip.police.pl/  Burmistrz Diakun podziękował swoim zastępcom, Skarbnikowi, Sekretarzowi, naczelnikom wydziałów, kierownikom zakładów i jednostek gminnych oraz wszystkim innym pracownikom instytucji gminnych za dobrze wykonaną pracę w roku 2012.

czwartek, 27 czerwca 2013 roku

Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy  „rondo Pionierów Polic” - rondu u zbiegu ulic Siedleckiej, Grzybowej i Józefa Piłsudskiego w Policach. Decyzja ta zwieńczyła starania mieszkańców, którzy o to zabiegali. W ich imieniu podczas sesji wystąpił  policzanin Stefan Marszałek. Uzasadnił radnym potrzebę uhonorowania w ten symboliczny sposób ludzi, którzy w trudnych, powojennych warunkach tworzyli nową rzeczywistość Polic. Pod petycją w sprawie nadania nazwy rondu podpisało się ok. pół tysiąca osób, w tym – pierwsi, polscy mieszkańcy miasta. Burmistrz Diakun zwrócił się do Rad Osiedlowych nr 4 „Dąbrówka” i nr 5 „Gryfitów” z prośbą o zaopiniowanie tego pomysłu. Uzyskał pozytywną odpowiedź. Następnie przedłożył Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały. Została przyjęta jednogłośnie.

czwartek, 27 czerwca 2013 roku

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach mają nowe boisko sportowe. To, które służyło im w ubiegłych latach, zostało całkowicie przebudowane. Uroczyste otwarcie z udziałem burmistrza Polic Władysława Diakuna, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Witolda Króla i innych przedstawicieli władz gminy,  Proboszcza parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Policach,  ks. kanonika Waldemara Gasztkowskiego oraz  uczniów i kadry pedagogicznej szkoły, odbyło się 20 czerwca.

czwartek, 27 czerwca 2013 roku

sobota, 22 czerwca 2013 roku
Aleksander Doba zaprezentuje swój jedyny swego rodzaju kajak – ten, w którym przepłynął Ocean Atlantycki. Będzie to pierwsza i jedyna prezentacja łodzi po jej powrocie do kraju i przed następną podróżą. Kajak zostanie zaprezentowany podczas imprezy Czas na Trzebież, w niedzielę 23 czerwca, 
w godzinach między 14:00 a 17:00, na terenie centrum rekreacyjnego na plaży nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży. Sam kajakarza też tam będzie. To jedna z niewielu okazji, gdy będzie można z nim porozmawiać, zapytać, uścisnąć dłoń i zrobić zdjęcie. Wszystko za darmo! Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
piątek, 21 czerwca 2013 roku

BURMISTRZ GMINY POLICE  ZAPRASZA

NABEZPŁATNE BADANIA  MAMMOGRAFICZNE

DLA KOBIET W WIEKU 50- 69 LAT

 

W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA

ORAZ BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

środa, 19 czerwca 2013 roku

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013

Teatralno – muzyczne popisy w wykonaniu wielu artystów uświetnią obchody tegorocznej Nocy Świętojańskiej w Trzebieży.

środa, 19 czerwca 2013 roku

środa, 19 czerwca 2013 roku