Aktualności

INTERMARCHÉ PROMUJE HONOROWE KRWIODAWSTWO W POLICACH

6 września, w ramach kampanii Intermarché i Bricomarché oraz Polskiego Czerwonego Krzyża „Zbieramy Krew dla Polski”, mieszkańcy Polic będą mogli wziąć udział w akcji edukacyjnej promującej honorowe krwiodawstwo. Muszkieterowie zapraszają wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat honorowego krwiodawstwa oraz poznać zasady udzielania pierwszej pomocy.

piątek, 6 września 2013 roku

Ogłoszenie

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu 16 września 2013 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana  Batorego 3,  pok. 3 c (parter).

Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7). Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police http://www.bip.police.pl/ (druki i wnioski do pobrania).

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród określa uchwała Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 r.  w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police (zmieniona uchwałą Nr XLIII/331/09/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2009 r.

poniedziałek, 2 września 2013 roku

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC WŁADYSŁAWA DIAKUNA W SPRAWIE DZIAŁAŃ POWIATU POLICKIEGO W ZAKRESIE OŚWIATY

W związku z wyborem nowego dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, który został dokonany w dniu 22 sierpnia 2013 roku,  wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie działaniami Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie kierowania oświatą na terenie Gminy Police. Od dziesięciu lat Zespołem Szkół  kierowała  w znakomity i przynoszący wiele sukcesów sposób dyrektor Beata Golisowicz. Jej troska o dobro ucznia jest wzorcowa. Wykazała się także wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami w zarządzaniu placówką. Efekty jej pracy zostały docenione i wysoko ocenione przez  Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.  Mimo to –  Starosta Policki zdecydował o przeprowadzeniu konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół. W rezultacie – kierowanie placówką ma przejąć  osoba z Goleniowa, która nie ma nic wspólnego z Policami i nawet w ułamku nie posiada takich doświadczeń i osiągnięć, jakie zdobyła pani Beata Golisowicz.

poniedziałek, 2 września 2013 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, by podczas akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie stosowali się do kilku zasad.

niedziela, 1 września 2013 roku

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie projektu graficznego logo

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej

            Wójt Gminy Dobra zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.

środa, 28 sierpnia 2013 roku

poniedziałek, 26 sierpnia 2013 roku

Ogłoszenie

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami) można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

piątek, 23 sierpnia 2013 roku

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić na konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker.

piątek, 23 sierpnia 2013 roku