Aktualności

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Powiat Policki zaprasza seniorów na spektakl niespodziankę w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, w dniu 20 listopada 2016 r. (niedziela) o godzinie 16:00.

wtorek, 8 listopada 2016 roku

Police, 4.11.2016 r.

 

                        OGŁOSZENIE

 

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że w dniu
15 listopada 2016 r.mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,  pok. 3 c (parter).

Druk wniosku można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury (pok.7). Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl.

poniedziałek, 7 listopada 2016 roku
poniedziałek, 7 listopada 2016 roku

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w zakresie zmian w regulacjach prawnych dotyczących współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (m.in. nowe wzory ofert, umów i sprawozdań realizacji zadania publicznego w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz uproszczone wzory ofert i umów dla trybu bezkonkursowego, tzw. „małych grantów”).

Szkolenie odbędzie się 19 listopada 2016 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2.

poniedziałek, 7 listopada 2016 roku

W dniu 19 listopada br. (sobota) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2. o godz. 8.30 odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2016. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

poniedziałek, 7 listopada 2016 roku
W sobotę 29 października 2016r. odbyła się uroczystość zawarcia umowy pomiędzy Klubem Piłki Siatkowej „Chemik” Police SA a Gminą Police. Klub otrzyma z budżetu Gminy 500 tys. zł. w zamian za promocję gminy podczas rozgrywek Orlen Ligi w sezonie 2016/2017 oraz zajęcia sportowe z polickimi dziećmi i młodzieżą. Umowa jest konsekwencją przetargu, ogłoszonego i rozstrzygniętego przez Gminę. Uroczystość odbyła się tuż przed meczem „Chemiczek” z  „Legionovią” Legionowo. Został rozegrany w hali Azoty Arena w Szczecinie. Bieżące informacje z życia Klubu na http://www.chemik-police.com
środa, 2 listopada 2016 roku
Program usuwania azbestu na terenie gminy Police w roku 2016

Na terenie gminie Police zakończono prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakres robót obejmował również odbiór i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu, wcześniej zdemontowanych.

środa, 2 listopada 2016 roku
poniedziałek, 24 października 2016 roku