Aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje o możliwości przystąpienia do programu budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji dla nieruchomości zlokalizowanych w Trzebieży. Wymagane dokumenty można składać w dniach od 09.10.2013 do 22.10.2013 r., w sekretariacie ZWiK w Policach, przy ul. Grzybowej 50. (czytaj więcej)
wtorek, 22 października 2013 roku

wtorek, 22 października 2013 roku
Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 23.10.2013 r. (środa) w przedziale czasowym 10.00/11.00 zostaną włączone syreny alarmowe na terenie miasta i gminy Police w ramach treningu systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach
wtorek, 22 października 2013 roku
Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” Police informuje, iż w dniu 26 października 2013 roku o godzinie 11.00 w Policach przy ulicy Roweckiego rozpocznie się 35. Ogólnopolski Charytatywny

Bieg Uliczny „Ćwierćmaraton Policki” mający w podtytule hasło: od serca dla serca – biegniemy dla Klementynki.

Są to zawody dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów na dystansach od 150 do 2000 metrów. Odbędą się także 3 biegi dla dorosłych: bieg na 10 kilometrów,
bieg na 1 kilometr („od serca dla serca”) oraz marsz Nordic Walking na dystansie ok. 3 km („Kijki dla Klementynki”).
środa, 16 października 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Policach zorganizował kolejny, XII już Policki Kiermasz Pracy. Odbył się 27 września 2013r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, pod hasłem „Szansa na lepszą przyszłość". Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia miały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w gminie, powiecie, kraju i za granicą. Mogły bezpośrednio porozmawiać z potencjalnym pracodawcą, poznać jego oczekiwania. Była też możliwość zapoznania się z ofertą instytucji, wspierających zatrudnienie, firm szkoleniowych, szkół średnich i wyższych. Na pytania i wątpliwości odpowiadali eksperci, zajmujący się m.in. prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz prawami i obowiązkami pracodawcy.

czwartek, 3 października 2013 roku

We wtorek 24 września 2013 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Policach. Jak zawsze burmistrz Polic Władysław Diakun przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od poprzedniej sesji. Powiedział między innymi o otwarciu Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. To jedna z najważniejszych, międzynarodowych inwestycji Gminy Police.

środa, 2 października 2013 roku

OPRACOWANIE PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH
DLA OBSZARU NATURA 2000
„JEZIORO ŚWIDWIE” PLB320006

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym procedury sporządzania planu zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Jezioro Świdwie” PLB320006.

Celem spotkania będzie przedstawienie wyników prowadzonych prac oraz dyskusja nad proponowanymi zapisami projektowanego dokumentu.

środa, 2 października 2013 roku