Aktualności

"Policki Informator Podatkowy” został zaktualizowany i rozszerzony o nowe informacje. Ma posłużyć pomocą tym, którzy są lub będą zobowiązani do zapłaty podatków i opłat na rzecz Gminy Police. Zawarte w tym wydaniu informacje mają pomóc w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bez sięgania do wielu aktów prawnych. Uzyskane środki finansowe wpłyną pozytywnie na rozwój naszej społeczności lokalnej. INFORMATOR

czwartek, 20 lutego 2014 roku

Informacja na temat wyboru oferty dotyczącej zakupu usługi polegającej na wykonaniu zabudowy targowej, montażu sceny, ustawieniu nagłośnienia wraz z jego obsługą w ramach projektu pn. „Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki” dofinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych INTERREG IVA Euroregionu Pomerania).

Wybór oferty w załączeniu

wtorek, 18 lutego 2014 roku

Burmistrz Polic podpisał umowy o dofinansowanie 3 projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

poniedziałek, 17 lutego 2014 roku

CHROŃ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ      

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „ pod zastaw’’.  Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby ,  której   dane zostały wykorzystane.

poniedziałek, 17 lutego 2014 roku
FERIE BEZ NUDY 17.02.2014 - 28.02.2014. Szczegółowe informacje w pliku do pobrania Wykaz placówek i aktywności 
czwartek, 13 lutego 2014 roku

W związku z realizacją przez PUP w Goleniowie projektu WSPARCIE NA STARCIE, skierowanego do mieszkańców Państwa gminy, prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej poniższej wiadomości:

 

UWAGA !

Informujemy , że w związku z brakiem wymaganej liczby uczestników projektu „WSPARCIE NA STARCIE"
termin rekrutacji zostaje przedłużony do 13 lutego 2014 r.


Osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych. 

Wzór formularza rekrutacyjnego jest dostępny na stronie projektu www.wsparcie-na-starcie.pupgoleniow.pl  w zakładce „Do pobrania.”

Adresy Biur projektu „WSPARCIE NA STARCIE”:
1.    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów    ( Tel. 91 418-34-95 )
2.    Fila PUP w Nowogardzie Pl. Wolności 9, 72 – 200 Nowogard ( Tel. 91 392-13-76 )

poniedziałek, 10 lutego 2014 roku
KS. JAN KAZIECZKO KANDYDATEM NA CZŁOWIEKIEM 25-LECIA 
Honorowy Obywatel Polic, ks. Prałat Jan Kazieczko, znalazł się na liście kandydatów do tytułu Człowieka 25lecia. Plebiscyt ogłosiła Gazeta Wyborcza w Szczecinie. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną. Dziś, 10 lutego 2014r. - ostatnia szansa na wzięcie udziału w plebiscycie. Szczegóły na 
www.szczecin.gazeta.pl.
poniedziałek, 10 lutego 2014 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego,

terminy składania dokumentów

oraz terminy postępowania uzupełniającego

w przedszkolu publicznym na rok szkolny 2014/2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego,

terminy składania dokumentów

oraz terminy postępowania uzupełniającego

w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015

Wiecej informacji w zakładce Oświata

czwartek, 6 lutego 2014 roku