Aktualności

NOWA INFRASTRUKTURA W TRZEBIEŻY

W sobotę 28 czerwca został oficjalnie otwarty  nowy kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży. Wzdłuż linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego powstała promenada spacerowa, a tuż obok – place zabaw, siłownia zewnętrzna i  wieża widokowa. Jest też element bezpośrednio na wodzie: to pływające pomosty, które służą między innymi jako scena. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Gminy Police z burmistrzem Władysławem Diakunem na czele i goście z Niemiec, między innymi:  Peter Lubs z  Urzędu Miasta Greifswald – partnera projektu, Sandra Nachtweih, burmistrz Pasewalku i Peter Heise – dyrektor Związku Komunalnego Pomerania.

piątek, 4 lipca 2014 roku

W dniach 28 i 29 czerwca 2014 odbył się polsko-niemiecki festyn integracyjny „Czas na Trzebież”. Impreza została zorganizowana we współpracy z Miastem Partnerskim Pasewalk, w ramach projektu: „Czas na Trzebież – II polsko-niemieckie działania podczas plażowania”. Krótkie przemówienia wygłosili burmistrz Polic Władysław Diakun i burmistrz Pasewalku Sandra Nachtweih, po czym otworzyli imprezę, rozpoczynając dwudniową zabawę na plaży.

piątek, 4 lipca 2014 roku

W niedzielę 6 lipca, w związku z organizowanymi w Szczecinie zawodami triathlonowymi, od godz. 8.00 do 14.00 zamknięta dla ruchu będzie droga 115 na odcinku od Pilchowa do Głębokiego. Zarządca drogi zaleca objazd w kierunku Szczecina przez Przęsocin.

Autobusy linii 103 i 106 będą dojeżdżać do samej pętli Głębokie, ale wjazd na pętlę będzie sterowany przez Służbę Nadzoru Ruchu w tych momentach, kiedy nie będzie na trasie zawodników.  Może zatem dojść do drobnych zmian w punktualności kursowania tych linii.
czwartek, 3 lipca 2014 roku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA POLIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police

czwartek, 3 lipca 2014 roku

W najbliższą sobotę 5 lipca uruchomiona zostanie autobusowa Linia Plażowa (LP) kursująca na trasie Police-Trzebież-Police. Autobusy LP jeździć będą w soboty i niedziele przez całe wakacje.

Odjazdy do Trzebieży z przystanku Police Osiedle Chemik planowane są w godzinach 10:00 i 11:30. Kursy powrotne z Trzebieży 17:00 i 18:30.

Linia kursować będzie po trasie Linii Samorządowej.

Ustalone są stałe przystanki: Police Osiedle Chemik, Police Rynek, Jasienica Pętla, Trzebież Pętla.

Pozostałe przystanki są przystankami na żądanie.

Na Linii Plażowej obowiązuje taryfa biletowa tak jak na Linii Samorządowej. Bilety będzie można kupić w autobusie u konduktora lub kierowcy.
środa, 2 lipca 2014 roku
poniedziałek, 30 czerwca 2014 roku

 


czwartek, 26 czerwca 2014 roku

ABSOLUTORIUM  DLA  BURMISTRZA  POLIC

Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013. Taką decyzję większością głosów podjęła Rada Miejska w Policach podczas 44. sesji, która odbyła się 24 czerwca 2014 roku. Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Police za 2013 rok.

środa, 25 czerwca 2014 roku