Aktualności


W dniach 20-28 października w Miejskim Ośrodku Kultury został zrealizowany projekt „Polsko-Ukraińskie Warsztaty Sztuki i Tańca Ludowego” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Młodzież z Ukrainy przyjechała na zaproszenie burmistrza Polic - Władysława Diakuna.

W projekcie udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 3 w Policach (15 uczniów)  i Noworozdolskiego Kompleksu Edukacyjnego „Lider” z Nowego Rozdołu – Partnerskiego Miasta Polic (14 uczniów). Uczestniczyli w warsztatach tańca ludowego, śpiewu i rękodzieła. Młodzież wspólnie uczyła się podstawowych kroków i układów tanecznych: krakowiaka, poloneza i mazurka, śpiewała znane polskie i zagraniczne utwory oraz wykonywała przedmioty zdobione metodą decoupage. Ponadto w ramach spotkania odbywały się m.in. wspólne zabawy sportowe, nauka języka polskiego i ukraińskiego, wieczory narodowościowe, gotowanie tradycyjnych potraw, zwiedzanie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz wycieczka do Berlina.

wtorek, 4 listopada 2014 roku


wtorek, 4 listopada 2014 roku

UWAGA !!!

INFORMACJA O NOWYCH RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY POLICE

2 DNIEM l STYCZNIA 2015 ROKU NASTĄPI ZMIANA WSZYSTKICH RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY POLICE,

KTÓRE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM W NAJBLIŻSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

Informacje o nowych rachunkach będą:

1)     umieszczone na stronie internetowej Gminy Police www.police.pl.w
tym BIP (Biuletynie Informacji Publicznej),

2)     przekazywane   telefonicznie,   również   na   prośbę   podatników   i
kontrahentów,

3)     przekazywane   pocztą   elektroniczną,   również   na   wniosek  osób
zainteresowanych,

4)     na tablicy ogłoszeń, na drzwiach wejściowych w budynkach Urzędu
Miejskiego w Policach.

Informacje o nowych rachunkach bankowych będą podane w   decyzjach podatkowych na rok 2015 tj.:

-  podatku od nieruchomości,

-  podatku rolnego,

-  podatku leśnego,

-  łącznego zobowiązania podatkowego,
oraz wysyłane jako informacje dodatkowe.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

czwartek, 30 października 2014 roku

czwartek, 30 października 2014 roku

Zakończył się kolejny etap realizacji projektów realizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie trzech sołectw Gminy Police: „Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Tanowie”, Wyposażenie terenu sportowo r-ekreacyjnego w Siedlicach”, Wyposażenie terenu sportowo -rekreacyjnego w Uniemyślu. ”

                W ramach projektów  powstały siłownie zewnętrzne. Siłownie zewnętrzne  łączą przyjemne z pożytecznym i tworzą ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego przez sport, promując aktywność  fizyczną i zdrowy tryb życia. Urządzenia stanowią magnes przyciągający zarówno sportowców, jak i mieszkańców dbających o zdrowie i kondycję fizyczną.

                Wszystkie projekty stanowią realizację Lokalnych Planów Rozwoju Miejscowości oraz stanowią odpowiedź na zgłaszane podczas zebrań wiejskich i spotkań z sołtysami potrzeb mieszkańców.

                Całkowity koszt realizacji zadań inwestycyjnych wyniósł: 86.029,00 zł, z czego 33.035,00 zł stanowi wkład własny Gminy Police.

wtorek, 28 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 228/2014 Burmistrza Polic z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie od 28 października 2014 roku do 14 listopada 2014 roku przeprowadza się konsultacje społeczne (konsultacje) dotyczące wyodrębnienia budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Przedmiotem konsultacji jest projekt zarządzenia Burmistrza Polic w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok (w tym regulamin budżetu obywatelskiego), stanowiący załącznik do zarządzenia.

wtorek, 28 października 2014 roku


Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zakończył i podsumował realizację sześcioletniego projektu  „Pobudka – obudź swój potencjał”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników.  Wzięło w nim udział  657 osób z terenu powiatu polickiego. Realizowany był w latach 2008 r. – 2014 r. w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Dobrej i Nowym Warpnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, a także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Policach i Powiatowym Urzędem Pracy w Policach. Konferencja,  podsumowująca projekt, odbyła się 20 października w Policach.

czwartek, 23 października 2014 roku

W sobotę, 18 października w Trzebieży Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował kolejne sportowo-rekreacyjne spotkania pod hasłem 10-lecia. O godzinie 10:00 na boisku LKS Rybak rozpoczął się Turniej Piłki Nożnej Sołectw, w którym do gry zgłosiło się 6 zespołów.  Stawka rywalizacji była wysoka – nagrodą główną był bon o wartości 1 000 zł, który zwycięska drużyna przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych mieszkańców swojego Sołectwa. Po dwóch godzinach sportowych zmagań najlepszym zespołem okazali się reprezentanci Sołectwa Tanowo, zgarniając jednocześnie statuetkę dla najlepszego zawodnika, którym został Andrzej Nickiewicz. Drugie miejsce na podium przypadło ekipie z Przęsocina, która w decydującym meczu pokonała drużynę Sołectwa Trzebież (III miejsce). Najlepszym bramkarzem okazał się Przybylski Andrzej – Sołectwo Siedlice, a miano króla strzelców wywalczył Gołębiewski Bartosz z liczbą 9 bramek, reprezentujący zespół Trzebieży.

poniedziałek, 20 października 2014 roku