Aktualności

                                                                   Police, 02.12.2014 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2015 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

 na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz.1118 z późniejszymi zmianami).

wtorek, 2 grudnia 2014 roku

środa, 26 listopada 2014 roku

Szanowni Państwo

W związku z licznymi awariamiSystemu Dowodów Osobistych na terenie całego kraju, w tym – w Urzędzie Miejskim w Policach – w dniu 14 listopada 2014 r. do czasu zlikwidowania awarii  Biuro Dowodów Osobistych U.M. w Policach będzie działało w ograniczonym zakresie, tzn. 

nie będzie możliwe złożenie wniosku o dowód osobisty oraz nie będzie możliwe odebranie nowego dowodu osobistego .

Staraniem Urzędu – serwis naprawczy jest obecnie w drodze z Warszawy do Polic. Jeżeli system zostanie naprawiony w godzinach pracy Urzędu - Biuro Dowodów Osobistych będzie pracowało

do godziny 18:00 dnia 14 listopada 2014r.

Jest to niezależne od Urzędu Miejskiego w Policach. Za zaistniałą sytuacje serdecznie Państwa przepraszamy.

piątek, 14 listopada 2014 roku


Brzozowy krzyż, postawiony w celu upamiętnienia ofiar obozów hitlerowskich na terenie Polic, przy którym w oktawie Dnia Wszystkich Świętych odbywają się spotkania modlitewne, został zdewastowany przez nieznanych sprawców  tuż  przed tegoroczną uroczystością. Dzięki szybkiej reakcji burmistrza Polic Władysława Diakuna – został naprawiony i 7 listopada nabożeństwo mogło się odbyć zgodnie z planem. Przed wspólną modlitwą Ksiądz Dziekan Waldemar Gasztkowski poświęcił odnowiony krzyż.

piątek, 14 listopada 2014 roku

W roku 2014 obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Policach zostały połączone z wręczeniem aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Police panu Aleksandrowi Dobie. Słynny kajakarz, mieszkaniec Polic, przyjął akt z rąk burmistrza Polic Władysława  Diakuna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Witolda Króla. Gościem specjalnym uroczystości był Honorowy Obywatel Gminy Police Ksiądz Prałat Jan Kazieczko. W uroczystości uczestniczyła także żona pana Aleksandra, Gabriela, oraz syn Bartłomiej z córeczką.

piątek, 14 listopada 2014 roku
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2014 W POLICACH

Miejski Ośrodek Kultury w Policach przygotował na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada cykl imprez: w sobotę, 8 listopada, koncert z okazji  55-lecia Zespołu Folklorystycznego „Balbiny”,  w poniedziałek 10 listopada -  koncert „Brzmienia wolności”, 11 listopada – koncert „Śpiewnik patriotyczny”.

piątek, 14 listopada 2014 roku
Program usuwania azbestu z terenu gminy Police

Na terenie gminy Police zakończono prace związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakres robót obejmował również odbiór i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu, które zostały wcześniej zdemontowane.

czwartek, 13 listopada 2014 roku