Aktualności


wtorek, 10 marca 2015 roku

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

piątek, 6 marca 2015 roku


Maciej Greinert został drugim Zastępca Burmistrza Polic, Władysława Diakuna. Funkcję tę objął z dniem 1 marca 2015 roku. W Urzędzie Miejskim w Policach będzie nadzorował wydziały: Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury i Sportu, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami,  Urbanistyki i Architektury, Działalności Gospodarczej.

wtorek, 3 marca 2015 roku
A. DOBA  UHONOROWANY  PRZEZ  SWARZĘDZ


Swarzędz to rodzinne miasto Aleksandra Doby. Tam się urodził i tam spędził dzieciństwo. W latach 70-tych wyjechał do Polic i tu mieszka do dziś. Za swoje wybitne, podróżnicze sukcesy (m.in. przepłynięcie Atlantyku w kajaku) otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Police. Teraz – otrzymał także tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Swarzędz. Radni podjęli taką decyzję jednogłośnie, podczas sesji, która odbyła się 24 lutego 2015 r. Uroczystość wręczenia aktu nadania, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie domu, w którym mieszkał Aleksander Doba, odbędzie się 19 marca 2015 r.

poniedziałek, 2 marca 2015 roku

Dziś, to jest 2 marca 2015 roku, w gminie Police rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego. Gmina przeznaczyła do dyspozycji mieszkańców jeden milion złotych z budżetu na 2016 rok. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.bo.police.pl, a także w gazetce i na ulotkach. Na stronie internetowej jest do pobrania regulamin i formularz wniosku, który jest załącznikiem do regulaminu. Wniosek można też  otrzymać w kancelarii Urzędu Miejskiego. Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą składać mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat i zdobędą  poparcie dla swojego pomysłu co najmniej piętnastu osób.

poniedziałek, 2 marca 2015 roku

Spotkanie z kulturą i tradycją Wileńszczyzny odbędzie się już 10 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.


Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i okolic. Tym razem wszyscy przybyli będą mieli okazję uczestniczyć w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Związku Polaków na Litwie „Zgoda”.

piątek, 27 lutego 2015 roku

Komunikat 8/TOR/2015

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

z dnia 25.02.2015 r.

 

Na wniosek Gminy Police, od 2.03.2015 r. do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ul. Gdańskiej, ul. Energetyków, Moście Pionierów Miasta Szczecina i ul. Hangarowej nastąpią zmiany w kursowaniu linii A.

piątek, 27 lutego 2015 roku