Aktualności

W związku z pracami nad opracowaniem pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaprasza do konsultacji społecznych projektu dokumentu, które odbędą się na terenie 14 JST – członków SSOM.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji i podmiotów z terenu JST – członków Stowarzyszenia można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzone zostaną w terminie: 10.04.2015r.  - 24.04.2015r.

 

Załączniki:

Projekt strategii ZIT wraz z załącznikami: http://1drv.ms/1CzdCSc

Formularz konsultacyjny: http://1drv.ms/1FF0UGs

 

piątek, 10 kwietnia 2015 roku

W dniu 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy sołeckiej w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 5a (remiza OSP), odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Tanowo w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

piątek, 10 kwietnia 2015 roku

W dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Uniemyślu, odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Uniemyśl w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

piątek, 10 kwietnia 2015 roku
POLISH FIGHTER CUP 3

Termin turnieju:
11.04.2015r

miejsce turnieju:
Hala Miejska - Szczeciński Dom Sportu 
ul.Wąska 16, SZCZECIN1.Turniej sportowy w stójce uderzanej
2.Turniej dla zawodników KARATE,TAEKWONDO,KICK BOXINGU, MUAY THAI,MMA
3.Walka sportowa na zasadach kick boxingu,dwie formuły:kick light, low kick(full kontakt)
4.Turniej dla zawodników zrzeszonych w związkach sportowych ,klubach sportowych oraz zawodników niezrzeszonych.

Ważenie i rejestracja(hala SDS ul.Wąska 16)
10.04.2015(piątek) godziny: 19.00-21.00
11.04.2015(sobota) godziny: 7.15-8.30
podczas rejestracji i ważenia będzie obecny lekarz sportowy( badania lekarskie)!!!!!!

Rozpoczęcie turnieju:
11.04.2015r 
godzina 9.30
kibice wstęp wolny!!!

środa, 8 kwietnia 2015 roku

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy sołeckiej w Dębostrowie, odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Dębostrów w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

środa, 1 kwietnia 2015 roku

Informujemy, iż w dniu 8 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzebieży przy ul. WOP 19a, odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectwa Trzebież w celu  przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej, w związku z upływem kadencji.

środa, 1 kwietnia 2015 roku

wtorek, 31 marca 2015 roku