Aktualności

W dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 17.00w Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach przy ul. Sikorskiego 8, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2, w związku z upływem kadencji.
poniedziałek, 18 maja 2015 roku

W czwartek 14 maja Burmistrz Polic podpisał porozumienie z Gminą Miasto Szczecin o przystąpieniu do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Do programu wraz z Gminą Police przystąpiła Gmina Dobra oraz Gmina Kołbaskowo. Podpisanie porozumienia to pierwszy etap wdrożenia Szczecińskiej Karty Rodzinnej na obszarze metropolitarnym. Mieszkańcy Gminy Police będą mieli możliwość korzystania z ulg przysługujących posiadaczom Karty po podpisaniu porozumień z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin, oferującymi ulgi w ramach programu.

piątek, 15 maja 2015 roku

Konsultacje społeczne – Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Poniżej treść obwieszczenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w sprawie Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Obwieszczenie
czwartek, 14 maja 2015 roku

W dniu 8 maja 2015 roku zostało wydane zarządzenie nr 256/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających, w którym na 26 lipca br. wyznaczono termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach w okręgu nr 5 (Jasienica). Poniżej można pobrać treść zarządzenia wraz z kalendarzem wyborczym.

Zarządzenie wojewody
piątek, 8 maja 2015 roku

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy przebudowę ul. Bankowej w Policach.

Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji podziemnych oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, parkingów i chodników, będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Bankową.

Z dniem 11.05.2015r. wykonawca robót planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas realizacji przebudowy ulicy.

Prowadzone prace wymagać będą zwężenia jezdni-prace wykonywane będą etapami (polówkami ulicy).

Założono wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Grzybowej do ul. Wyszyńskiego. Wykonawca w miarę możliwości zapewniać będzie dojazd do posesji i punktów handlowych zlokalizowanych wzdłuż drogi. W przypadku prowadzenia robót na zjazdach właściciel posesji zostanie uprzedzony o utrudnieniach.

piątek, 8 maja 2015 roku

AŻ 46 WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POLICACH

Zakończył się nabór wniosków do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Termin minął 30 kwietnia. Mieszkańcy zgłosili aż 46 projektów, z czego aż 33 – w ciągu ostatnich czterech dni. Teraz wnioski będą weryfikowane przez Zespół d.s. budżetu obywatelskiego. Protokoły z ich weryfikacji zostaną udostępnione  mieszkańcom najpóźniej 5 czerwca br. Od 15  do 29 czerwca będzie można głosować na wybrany wniosek. Wyniki poznamy 7 lipca 2015 r.
czwartek, 7 maja 2015 roku

czwartek, 7 maja 2015 roku

I Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” - XXXV Lat Razem…
8 maja 2015 r.
Centrum Konferencyjne - Hotel Dobosz
Police ul. Wróblewskiego 1

PROGRAM

8 maja 2015 r. (piątek)
09:30 - 10:00  Rejestracja uczestników / Bufet kawowy
10:00 - 10:30  Powitanie gości
10:30 - 10:50  Prof. nadzw. Elżbieta Grochans … I Bóg stworzył Kobietę…
10:55 - 11:15 Agnieszka Klarman - IPN - Kobiety „ na zakręcie” w cieniu historii.
11:15 - 11:35 Ewa Chabros – IPN - Rola kobiet w opozycji antysystemowej.
11:40 - 11:55 Małgorzata Olejniczak – historia związkowego Radia ABC
11:55 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 12:55 Ewa Tomaszewska - Kobieta w polityce.
12:50 - 13:10 Agata Chełstowska - Kobieta wobec wyzwań XXI wieku. Płeć, gospodarka, społeczeństwo.
13:15 – 14:00  Panel z udziałem kobiet - praca, pasje, sukcesy

·         Ewa Ornacka- dziennikarz, współautorka książki „Wojny Kobiet”

·         Katarzyna Goławska – oficer wachtowy, praca na platformie wiertniczej, marynarz z Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność

·         Lidia Piecak- artysta plastyk

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa

środa, 6 maja 2015 roku