Aktualności

W związku z sygnałami od głosujących na projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego o braku potwierdzenia e-mailem oddania głosu informujemy, że trwają prace nad przywróceniem tej funkcjonalności. Jednakże wszystkie głosy, które zostały oddane przez formularz internetowy zostały zapisane i są ważne.

środa, 17 czerwca 2015 roku

Już od dziś, od godz. 8.00 można oddawać swoje głosy na jeden z 36 projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować można wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do jednej z urn ustawionych w Policach, wysyłając skan lub zdjęcie obu stron karty na adres e-mail bo@police.pl lub wysyłając kartę pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach. Ponadto można głosować przez aktywny formularz na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego pod adresem http://www.bo.police.pl/glosowanie/.

Każdy mieszkaniec gminy, który w dniach głosowania kończy 16 lat, może oddać dokładnie jeden głos. W przypadku gdy odda głos więcej razy wszystkie jego wybory będą nieważne. Należy również pamiętać o tym aby wypełnić wszystkie dane wymagane na karcie oraz formularzu, w przypadku gdy karta zostanie niewypełniona głos także będzie nieważny.

Głosować można do północy 29 czerwca br.

Urny, do których można wrzucać wypełnione karty ustawione są w:

- Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3,

- Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przy ul. Siedleckiej 1a

- Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97.

Karty do głosowania do pobrania: DOCDOCXPDF

poniedziałek, 15 czerwca 2015 roku
OBWIESZCZENIE

Spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police.Konsultacje społeczne trwają od 09.06.2015 do 01.07.2015.
wtorek, 9 czerwca 2015 roku

Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach (okręg wyborczy nr 5) w następującym terminie: 

16.06.2015 r. (wtorek) godz. – 14.00 – 24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Policach mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Policach – I piętro sala 32, ul. Stefana Batorego 3, tel. 91 431-18-50. 

piątek, 5 czerwca 2015 roku

Wczoraj Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 46 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne 9 odrzucono. Ponadto, ze względu na to, że dwa wnioski były tożsame, za zgodą ich autorów ustalono, iż głosowanie będzie odbywało się na jeden z nich – ten o wyższym koszcie szacunkowym. Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na jeden z 36 projektów.

Wszystkie wnioski można pobrać na stronie /www.bo.police.pl/wnioski.html, natomiast protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania - pobierz PDF

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 do 29 czerwca 2015 r. 

środa, 3 czerwca 2015 roku


Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza 05-06 czerwca na uwielbianą przez policzan imprezę – DNI POLIC. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Agnieszka Chylińska!

piątek, 29 maja 2015 roku
Podczas obchodów Dni Polic Dni Chemika 2015 nie zabraknie atrakcji.

MANEWRY KAWALERII

„PUSZCZA WKRZAŃSKA 2015”

SCENARIUSZ – POLICE

piątek, 29 maja 2015 roku
W dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy Rady Osiedla Nr 3 w Policach przy ul. Piastów 46a, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla „Jasienica” w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3, w związku z upływem kadencji.

czwartek, 28 maja 2015 roku