Aktualności

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) realizuje projekt pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” , którego głównym celem jest przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zbiorczego planu gospodarki niskoemisyjnej dla SOM, który jest przedmiotem niniejszych konsultacji.

piątek, 17 lipca 2015 roku

piątek, 17 lipca 2015 roku

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza PRZEDSIĘBIORCÓWdo zgłaszania POTRZEB ROZWOJOWYCH będących podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

środa, 15 lipca 2015 roku

Wczoraj w Świnoujściu na plaży głównej rozpoczęła się Pływacka Morska Sztafeta Policyjna, zorganizowana na cześć 90 rocznicy powołania kobiet do Policji. Pośród 9 policjantek, które płyną w sztafecie jest reprezentantka Komendy Powiatowej Policji w Policach post. Kamila Wojdak.

środa, 15 lipca 2015 roku

piątek, 10 lipca 2015 roku

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W TWORZENIU LSR
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
czwartek, 9 lipca 2015 roku