Aktualności


JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W TWORZENIU LSR
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
czwartek, 9 lipca 2015 roku

29 czerwca br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2016. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na jeden z 36 projektów. W ciągu głosowania, które trwało od 15 czerwca br. oddano łącznie 8.390 głosów, z czego 194 głosy były nieważne. Zgodnie z §4 ust. 8 regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Police, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok po przeliczeniu oddanych głosów ustalono ranking propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

wtorek, 7 lipca 2015 roku

INFORMACJA BURMISTRZA POLIC 
z dnia 6 lipca 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Policach zarządzonymi  na 26 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Burmistrz Polic powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Policach zarządzonymi  na 26 lipca 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Policach na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. w godzinach pracy urzędu na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz.5).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie ( § 16 ww. rozporządzenia ).

poniedziałek, 6 lipca 2015 roku

32 letni pracownik jednej z firm kurierskich usłyszał prawie 200 zarzutów za podpisywanie się na zwrotkach i niedoręczanie przesyłek adresatom. Listy, które wykazywał przed przełożonymi jako doręczone chował w swoim mieszkaniu za łóżko...

poniedziałek, 6 lipca 2015 roku

Informacja o możliwości przystąpienia w roku 2015 do programu dofinansowania na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Trzebież,Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Tatynia, Uniemyśl, Wieńkowo oraz osiedla nr 3 – Jasienica
w Policach!

piątek, 3 lipca 2015 roku

Ruszyła kolejna akcja firmy Dulux. Gmina Police wraz ze sklepem Krystian zapraszają do głosowania pod adresem https://www.facebook.com/DuluxLetsColo…/app_1420145704958680
Wystarczy na mapie zaznaczyć Police i kliknąć na Głosuj !

Jeśli zbierzemy wystarczającą liczbę głosów wydarzenie odbędzie się właśnie w naszym mieście - jak wyglądało gdzie indziej i na czym polega możemy zobaczyć tutaj:
https://www.facebook.com/DuluxLetsColourPolska/timeline

...

Każdy chętny będzie mógł pomalować dostarczonymi farbami wyznaczony do tego celu budynek w naszym mieście.

Zachęcamy do głosowania.

czwartek, 2 lipca 2015 roku

Szanowni Państwo

 

Rozpoczynamy inwestycję pn. PRZEBUDOWA ULICY MIKOŁAJA REJA W POLICACH.

Przebudowa obejmuje wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, budowę chodników oraz remont istniejących zjazdów do posesji.

Z dniem 03.07.2015 r. wykonawca robót planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót związanych z przebudową ulicy.

Prace prowadzone będą etapami z zapewnieniem, w miarę możliwości, dojazdów do posesji.

W przypadku robót dot. zjazdów do posesji, właściciele zostaną uprzedzeni
o utrudnieniach.

Planowany termin zakończenia inwestycji – październik 2015 r.

Przepraszam mieszkańców za powstałe utrudnienia i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

                 Burmistrz Polic
Władysław Diakun

czwartek, 2 lipca 2015 roku
Kino pod chmurką tylko w tą sobotę - zapraszają Bank BGŻ BNP Paribas oraz Gmina Police O 13 otwarcia dokona Burmistrz Polic Władysław Diakun Wydarzenie odbędzie się na placu naprzeciwko C.H.U. Kinga w pobliżu deptaka.

czwartek, 2 lipca 2015 roku