Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Policach zachęca pracodawców działających lub mających siedzibę na terenie powiatu polickiego do składania wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. w ramach projektu RPO 6.5 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”.

Szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu w pokoju nr 9 lub 13 lub pod nr tel. 91 31 23 216 lub 91 31 23 214. Wniosek do pobrania na stronie internetowej police.praca.gov.pl

wtorek, 13 października 2015 roku

Licznik zatrzymał się na 122 dawcach, zakwalifikowanych do oddania krwi spośród ponad 140 kandydatów. Powiatowa akcja przyniosła prawie 55 litrów bezcennego leku,  ratującego życie. Akcja „Powiatowy tydzień czerwonej krwinki” została zorganizowana przez: Powiat Policki, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub Honorowych Dawców Krwi im. H. Dunant’a w Policach, a także wszystkie gminy powiatu polickiego. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli w niej udział.

środa, 7 października 2015 roku

środa, 7 października 2015 roku
poniedziałek, 5 października 2015 roku

Każde dziecko ma szansę zagrać na Stadionie Narodowym. Ostatni tydzień zapisów do największego Turnieju dla dzieci w Europie

W piątek, 25 września, zakończą się zapisy do nowej edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. To już XVI edycja największego Turnieju dla dzieci w Europie. Każde dziecko, które marzy o tym by zagrać na Stadionie Narodowym i pójść w ślady Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego oraz Tomasza Kędziory, rozpoczynających swoje kariery właśnie od udziału w tych rozgrywkach, ma teraz szansę na spełnienie swoich marzeń.

poniedziałek, 28 września 2015 roku

Od dnia 24 września 2015 roku mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej, uprawniającej do korzystania z ulg oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz miejskie instytucje kultury, które przystąpiły do programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Posiadanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej uprawnia również do korzystania ulg i zniżek oferowanych w ramach współpracy przy realizacji programu przez prywatne firmy, instytucje i organizacje. Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl .

środa, 23 września 2015 roku

wtorek, 22 września 2015 roku
wtorek, 22 września 2015 roku