Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE I INNE TEMATY

W środę 9 grudnia 2015r., w przeddzień rozpoczęcia się konsultacji społecznych w sprawie zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Police, burmistrz Polic Władysław Diakun zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową. Otrzymali wyczerpującą informację na temat konsultacji. Burmistrz przedstawił także swoje stanowisko w dwóch sprawach: inicjatywy likwidacji Straży Miejskiej i zaniepokojenia mieszkańców w kwestii uchodźców. Omawiano też inne, bieżące tematy dotyczące gminy.

czwartek, 10 grudnia 2015 roku

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA POLIC W SPRAWIE  UCHODŹCÓW

W związku z docierającymi do mnie sygnałami o zaniepokojeniu mieszkańców w sprawie uchodźców informuję, że nie przewidujemy przyjęcia do gminy Police migrantów z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu i krajów afrykańskich. W tej sprawie z zapytaniem o nasze możliwości lokalowe, zwrócił się do mnie we wrześniu br. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Udzieliłem odpowiedzi następującej treści:  "obecnie Gmina Police nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkaniowymi. Brakuje nam ich nawet dla naszych mieszkańców, oczekujących w kolejce od kilkunastu lat. Pragnę podkreślić, iż w minionym okresie Gmina Police zaprosiła do zamieszkania kilkunastu Polaków z Kazachstanu, co wyczerpało nasz potencjał w tym zakresie."

Wyrażam słowa współczucia i solidarności  wobec uchodźców, którzy z ogromnym poświęceniem dotarli do Europy uciekając przed wojną w ich kraju, by ratować życie swoich dzieci.  Trudno przejść obojętnie wobec tego problemu, zachowując fundamentalne wartości zachodniej cywilizacji. Jednocześnie tragedia Paryża z dnia 13 listopada 2015 roku i inne akty terroru nakazują zachowanie najwyższej ostrożności i staranności w ocenie sytuacji.

To zadanie dla najwyższych szczebli władzy, a nie dla samorządów. Nasza rola to troska o jak najlepsze warunki życia mieszkańców gminy.  Zalicza się do tego także kwestia bezpieczeństwa. Ponadto do Gminy Police zwracają sie dziesiątki Polaków z Kazachstanu, którzy proszą o repatriację. O ile mielibyśmy możliwości lokalowe - w pierwszej kolejności gotowi bylibyśmy przyjąć do naszej polickiej społeczności rodaków, marzących o powrocie do Ojczyzny.

Burmistrz Polic

Władysław Diakun
czwartek, 10 grudnia 2015 roku

STANOWISKO BURMISTRZA POLIC W SPRAWIE  STRAŻY MIEJSKIEJ

Niedawno w Policach została podjęta inicjatywa zmierzająca do likwidacji Straży Miejskiej. Oświadczam, że jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że Straż Miejska w Policach jest potrzebna. Spełnia bardzo ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Jest uzupełnieniem działań policyjnych w zakresie prewencji. Dba także o przestrzeganie przepisów porządkowych w gminie.

Impulsem do likwidacji straży miejskich  w wielu polskich gminach jest odebranie strażnikom uprawnień do korzystania z fotoradarów. Straż Miejska w Policach istnieje od 1992 roku i nigdy fotoradarów nie używała. Taka była moja decyzja. Nie uznaję karania kierowców mandatami, żeby zasilić budżet gminy. Funkcjonariuszy Straży Miejskiej mamy w Policach 13. Od 1999 roku kieruje nimi Ryszard Szremski, który podniósł poziom profesjonalizmu tej służby. Strażnicy podejmują setki interwencji miesięcznie, a ponadto edukują mieszkańców w zakresie ich bezpieczeństwa. Nikt inny nie zrobi tego lepiej. Należą im się słowa uznania i wdzięczności.

 

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

czwartek, 10 grudnia 2015 roku

Indywidualne konta bankowe i nowy termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdemu z właścicieli nieruchomości nadany jest indywidualny numer konta bankowego, odrębny dla każdej nieruchomości, na którą złożono deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do momentu otrzymania indywidualnego konta, opłatę należy uiszczać bez zmian na obecne konto Gminy:

Bank Pekao SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin

57 1240 3927 1111 0010 6013 0193

poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku

Światowy Dzień AIDS  obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku.  W dniu 1 grudnia z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, wspólnie z Gimnazjum Nr 3
w Policach, zorganizowała XV Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS.

czwartek, 3 grudnia 2015 roku

7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (I piętro) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych na III kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Jedną z części zebrania będzie coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police w celu oceny funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2015.

czwartek, 3 grudnia 2015 roku

MUZYCZNA WIGILIA w Policach

W przedświąteczny czas przygotowań, gorączkowej bieganiny Miejski Ośrodek Kultury w Policach zaprasza do wspólnego kolędowania w atmosferze świątecznego Jarmarku.

Muzyczna Wigilia utrzymana w konwencji wspólnego kolędowania na scenie odbędzie na Rynku Starego Miasta w Policach. W programie m.in..: koncert kolęd i piosenek świątecznych, Mikołajowe niespodzianki dla najmłodszych oraz kiermasz bożonarodzeniowy.

środa, 2 grudnia 2015 roku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Policach organizują konkurs pn. "Zgaś Ryzyko  - Czadowy Konkurs". Celem konkursu jest m.in. uświadomienie zagrożeń i kształtowanie bezpiecznych postaw wśród mieszkańców powiatu polickiego, ograniczenie ilości osób poszkodowanych związanych z niebezpieczeństwem powstania produktów niepełnego spalania oraz profilaktyka pożarowa obiektów mieszkalnych. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie powiatu polickiego (osoby fizyczne) w lokalu mieszkalnym nie młodszym niż 5 lat, które zlecą wykonanie przeglądu pieca gazowego lub przeglądu kominiarskiego przewodów spalinowych lub wentylacyjnych. Nagrodami w konkursie czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

wtorek, 1 grudnia 2015 roku