Aktualności

INFORMACJA O KRESOWYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY POLICE (III-VI 2016)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje o planowanym na miesiące marzec - czerwiec, okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie miasta i gminy poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminach podanych w harmonogramie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody.

Prace prowadzone będą w terminach podanych w załączonym do niniejszej informacji harmonogramie, w godz. 7:00-15:00.

poniedziałek, 7 marca 2016 roku

LUXMED Diagnostyka

 „Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”

 Region Mammografia

81-454 Gdynia, ul. Nocznickiego 8a

Tel.: 607-931-133

 LUX MED Diagnostyka zaprasza kobiety w wieku 40-75 lat

na bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusie, które odbędą się:

 

Trzebież – 16 marca 2016r.

przy  Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Spacerowa 15
Police - 17 marca 2016r.

przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Piaskowa 97

czwartek, 3 marca 2016 roku

SPOTKANIE Z RODZICAMI SZEŚCIOLATKÓW

Na prośbę rodziców dzieci sześcioletnich burmistrz Polic Władysław Diakun zorganizował spotkanie, podczas którego zainteresowani rodzice usłyszeli wyjaśnienia w sprawie tegorocznego naboru do przedszkoli. Na ich pytania odpowiadali burmistrz Diakun, zastępca burmistrza Maciej Greinert, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król.  Obecni byli także inni radni Rady Miejskiej w Policach. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Trwało ponad dwie godziny.

Pod koniec stycznia 2016 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków. Ustawodawca pozostawił rodzicom wybór, czy ich sześcioletnie dziecko pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej czy zostanie w przedszkolu. Gminy zostały obciążone obowiązkiem rozwiązania problemu zagwarantowania miejsc w przedszkolach. Dotychczasowe przepisy ustawowe obligowały gminy do przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie wszystkich dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Od roku szkolnego 2015/2016  sześciolatki zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Od roku szkolnego 2016/2017  obowiązku tego już nie ma. 

środa, 2 marca 2016 roku

ULGA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Burmistrz Polic uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. zostaną wprowadzone częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulgi w wysokości 40 %., przyznawane będą rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci).

środa, 2 marca 2016 roku

Dziś rusza druga edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji czekamy na Państwa projekty, które będą realizowane w 2017 roku. W stosunku do zeszłego roku przygotowaliśmy kilka istotnych zmian. Po pierwsze podzieliliśmy kwotę miliona złotych na dwie części: dla miasta oraz dla sołectw. Na projekty miejskie przeznaczamy 750.000 zł, natomiast na realizację zadań sołeckich 250.000 zł. Wymienione kwoty ograniczają też wartość składanych przez Państwa projektów.

Kolejna zmiana dotyczy głosowania. W tej edycji na karcie do głosowania będzie można wybrać dowolną ilość zadań, które według Państwa będą warte realizacji. Dzięki temu nie trzeba się ograniczać do wyboru tylko jednego projektu.

wtorek, 1 marca 2016 roku
poniedziałek, 29 lutego 2016 roku

100 ROCZNICA URODZIN ŚP. KS. APA K. MAJDAŃSKIEGO

We wtorek 1 marca 2016 roku przypada  100 rocznica urodzin śp. JE Ks. Abp Kazimierza Majdańskiego. W tym dniu Kuria Biskupia w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa we Mszach Świętych dziękczynnych za dar jego osoby i posługi biskupiej: o godz. 10.00 w kościele Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Jednocześnie Kuria zaprasza do udziału w sesji naukowej pt. Facere Voluntatem Tuam  (Spełniać wolę Twoją, zawołanie biskupie JE Ks. Abpa K. Majdańskiego) o godz. 11.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.  Śp. JE Ks. Abp Kazimierz Majdański jest  Honorowym Obywatelem Gminy Police. Tytuł ten Rada Miejska w Policach nadała mu uchwałą  Nr XL/301/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku. Zmarł 29 kwietnia 2007 roku.

poniedziałek, 29 lutego 2016 roku

Z inicjatywy burmistrza Polic Władysława Diakuna w roku 2016 po raz kolejny będzie realizowany projekt „Mamo, Tato, co Wy na to”. To cykl wspólnych zajęć dla małych dzieci i ich rodziców, organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach i Radę Osiedla nr 7 w Policach. Umowa o współpracy tych podmiotów została podpisana 25 lutego. Pierwsze zajęcia – już 27 lutego.

czwartek, 25 lutego 2016 roku