Aktualności

IV MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W JASIENICY


To był mistyczny  wieczór, jedyny taki w roku. Jasieniczanie po raz czwarty zaprosili  mieszkańców i gości gminy Police i powiatu polickiego na wyjątkowe widowisko - Misterium Męki Pańskiej w reżyserii Marioli Skrobania, by w ten sposób wprowadzić wszystkich w refleksyjny nastrój Świąt Wielkanocnych. Jak zawsze  ta biblijna inscenizacja odbyła się po zmierzchu,  w malowniczych ruinach klasztoru augustiańskiego. Przedsięwzięcie, zrealizowane z ogromnym rozmachem, zostało zorganizowane w sobotę 19 marca 2016r., przez Parafię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ze szczególnym zaangażowaniem proboszcza, ks. kan. Waldemara Szczurowskiego i katechetki Doroty Piekarskiej,  Zespół Szkół nr 2 w Policach-Jasienicy i mieszkańców. Do wspólnego dzieła przyłączyły się instytucje: Gmina Police, powiat policki, Miejski Ośrodek Kultury w Policach i inne. W roli głównej, Jezusa Chrystusa, wystąpił Bartłomiej Przybył.   W główne postacie wcielili się także Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i Przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski. Na widowni zasiedli między innymi burmistrz Polic Władysław Diakun i Starosta Policki Andrzej Bednarek. Za niezapomniane chwile wszystkim aktorom i twórcom widowiska - dziękujemy!

piątek, 25 marca 2016 roku

informujemy iż w dniu 4 marca br. został ogłoszony konkurs na logo Powiatu Polickiego, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Regulamin uczestnictwa z kartą zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.policki.pl. pod adresem:

http://policki.pl/wez-udzial-konkursie-projekt-logo-powiatu-polickiego/

Termin nadsyłania projektów logo upływa w dniu 4 kwietnia 2016 r. W ramach konkursu przewidujemy nagrodę główną oraz nagrody pocieszenia. 
wtorek, 22 marca 2016 roku

MARCOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

Bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych, We wtorek, 29 marca 2016 roku obradowała Rada Miejska w Policach. Była to XVII sesja. Po sprawozdaniu Burmistrza Polic Władysława Diakuna radni przystąpili do dyskusji nad projektami uchwał. Tym razem byli wyjątkowo zgodni - wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.  Wśród nich - zwolnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 636.093,92 zł do budżetu Gminy Police i przeznaczenia tych pieniędzy na zadania statutowe ZWiK, udzielenie dotacji celowej na realizację projektu „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114” w wysokości do 700 tys. zł., akceptacja  projekt wzniesienia pomnika "Ludziom Solidarności", zainicjowanego przez MOZ NSZZ "Solidarność" Z.CH. Police, który ma sfinansować przedsięwzięcie (pomnik ma stanąć pomiędzy Figurą św. Jana Pawła II w Policach a Klubem Nauczyciela). Ponadto Rada przyjęła sprawozdania z pracy swoich Komisji za rok 2015.

poniedziałek, 21 marca 2016 roku

piątek, 18 marca 2016 roku

STANOWIKO  ZMP  W  SPRAWIE   EDUKACJI  I  VAT

Podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej (3-4 marca 2016 roku) Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Witold Król, zainicjowali wydanie stanowiska w sprawie zmian w systemie edukacji.  Odnosi się ono do konsekwencji, wynikających dla samorządów miast i gmin z decyzji  i planów rządu RP w kwestii  zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich i zapowiedzi likwidacji gimnazjów. Delegaci przyjęli także  stanowisko w sprawie konsolidacji podatku VAT w gminach  oraz wnioski,  dotyczące rewitalizacji i polityki społecznej (w kwestii programu Rodzina 500+).

Więcej na:   http://www.zmp.poznan.pl/

piątek, 18 marca 2016 roku

Można mu pomóc!


    Pisałem już o jego planach - chce wypłynąć 14 maja 2016 roku z Nowego Jorku, by po czterech miesiącach dotrzeć do stolicy Portugalii - Lizbony. Wyprawa ma być samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz, kajakiemmiędzy kontynentami, używając wyłącznie siły własnych mięśni. Taka ekspedycja to kosztowne przedsięwzięcie. Olek musi zakupić m.in.: specjalistyczny sprzęt, ubezpieczenie, zapewnić odpowiednią logistykę. Największym kosztem jest kolejna modernizacja i doposażenie kajaka. Dokładnie na dwa miesiące przed podróżą - 14 marca - ruszył projekt społecznego finansowania jego wyprawy na www.polakpotrafi.pl/olekdoba. Po dwóch dniach na koncie zebranych zostało już 15 000 zł. To bardzo dobry wynik! Jednak potrzeby są większe.Wyprawę Olka można wesprzeć do 14 kwietnia br.

czwartek, 17 marca 2016 roku


Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król rozmawiali w poniedziałek, 14 marca, z przedsiębiorcami, działającymi na terenie gminy Police, którzy zawnioskowali o takie spotkanie. Tematem był projekt uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Trans-Net” SA w Policach zadań własnych Gminy. Uchwała ta miała być omawiana podczas sesji Rady Miejskiej 23 lutego br., ale została zdjęta z porządku obrad.

czwartek, 17 marca 2016 roku

Od 21 marca br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dziec zamieszkałych na terenie gminy Police zamieszkałych na terenie gminy Police.

Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2014 roku) zamieszkałe na terenie gminy Police. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2016 roku realizatorami programu szczepień są:

- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, rejestracja pod nr tel. 91 884 88 88, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub w filii “Mediki” przy ul. Wyszyńskiego 29A w Policach, nr tel. 91 312 88 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr 91 317 26 83. w poniedziałki i w środy, w godz. 8:00-18:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki, w godz. 8:00-14:00.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police.

czwartek, 17 marca 2016 roku