Aktualności

Wkrótce rozpoczynamy III edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczeń poprzednich edycji wprowadzamy kilka zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2018. Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. W związku z tym od 9 do 24 marca 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Dokumenty dotyczące ogłoszenia konsultacji znajdują się poniżej:

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Polic z dnia 07 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Wszelkie uwagi dotyczące III edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego należy przesyłać do 24 marca br. na adres e-mail bo@police.pl lub można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3.

czwartek, 9 marca 2017 roku

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów oświatowych rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Police oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i publicznych szkołach podstawowych po podpisaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

Police, 8.03.2017 r. 

czwartek, 9 marca 2017 roku
środa, 8 marca 2017 roku
wtorek, 7 marca 2017 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun przyznał nagrody dla 19 zawodników Centrum Sportów Walki Energy Gold Team w Policach. Jeden z nagrodzonych, 18-letni Michał Iwon, otrzymał też stypendium Burmistrza Polic. Wyróżnienia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe, czyli tytuły mistrzowskie na szczeblu europejskim lub krajowym. Spotkanie, podczas którego Burmistrz Diakun wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem i Zastępcą Burmistrza Maciejem Greinertem, wręczał dyplomy i nagrody, odbyło się w czwartek 2 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Policach. Uczestniczyli w nim także m.in. radni Zygmunt Kołacki i Mariusz Różycki z Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Przedstawiciele Gminy pogratulowali wyróżnionym, podziękowali za wysiłek i godne reprezentowanie Gminy, a także życzyli dalszych sukcesów.
piątek, 3 marca 2017 roku


4 marca (sobota) w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach odbędzie się impreza Grupa Azoty Przedszkoliada Tour. Event rozpocznie się o godzinie 10:00. Weźmie w nim udział kilkuset przedszkolaków z okolicznych przedszkoli, którzy biorą udział w systemie Przedszkoliada.pl.  

czwartek, 2 marca 2017 roku


RADA  MIEJSKA  ZAAKCEPTOWAŁA  PROJEKT  NOWEJ  SIECI  SZKÓŁ

Podczas swojej XXVII sesji w dniu 28 lutego 2017r.  Rada Miejska w Policach zaakceptowała opracowaną przez Urząd Miejski koncepcję nowych obwodów szkolnych  i nowej sieci szkół. Obradom przysłuchiwali się dyrektorzy polickich gimnazjów. – Osiemnaście lat temu Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę o utworzeniu pięciu gimnazjów. Dziś w symboliczny sposób kończymy ich działalność –mówił Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Witold Stefański. Podziękował za pracę wszystkim dyrektorom gimnazjów, także tym, którzy już ich nie prowadzą. Do podziękowań przyłączył się Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król.

wtorek, 28 lutego 2017 roku

Urząd Miejski w Policach rozpoczął weryfikację liczby mieszkańców, zadeklarowanych do opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

piątek, 17 lutego 2017 roku