Aktualności

Podczas XXXV sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. radni Rady Miejskiej w Policach uchwalili budżet na 2009 rok. Za przyjęciem uchwały głosowała zdecydowana większość - 17 radnych, przy 3 głosach przeciwko. 
wtorek, 30 grudnia 2008 roku

29 grudnia 2008 r. uroczyście otwarto dwie wyremontowane świetlice wiejskie: w Drogoradzu i w Tatyni. Zakres wykonanych prac obejmował między innymi: odnowienie podłogi w sali głównej, malowanie pomieszczeń, wymianę okien, wymianę oświetlenia, modernizację toalet. Głównym celem odnowienia gminnych obiektów jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez udostępnienie świetlicy na spotkania sołeckie, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne mieszkańców i organizację zajęć dla dzieci i młodzieży.

wtorek, 30 grudnia 2008 roku

22 grudnia 2008r. Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Witold Jabłoński, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kropidłowski oraz Burmistrz Polic Władysław Diakun przecinając wstęgę uroczyście dokonali otwarcia dwóch nowych, ogólnodostępnych zespołów sportowych wykonanych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole  Podstawowej Nr 1 przy ulicy Sikorskiego 8 w Policach oraz przy Szkole Podstawowej w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 31.

poniedziałek, 22 grudnia 2008 roku

Enterprise Europe Network przy ZSRG-SCP, zaprasza do bezpłatnej pomocy w znalezieniu i pozyskaniu odpowiedniego partnera do współpracy. Dzięki kompleksowym usługom istnieje 5 różnych możliwości na pozyskanie partnerów biznesowych. Konsultant z chęcią umówi się na spotkanie, aby dopasować i doradzić w kwestii doboru odpowiedniej formy pozyskania partnera kooperacyjnego, wskaże  najlepsze rozwiązanie oraz pomoże w wypełnieniu odpowiednich formularzy:

środa, 10 grudnia 2008 roku
Gmina Police otrzymała 2 mln 700 zł dofinansowania na modernizację ul. Wyszyńskiego w Policach w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011". Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 5 mln 400 zł, a swoim zakresem obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, skrzyżowań i przejść dla pieszych. Partnerem projektu jest Powiat Policki.
poniedziałek, 8 grudnia 2008 roku
Narodowe Święto Niepodległości

Z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Policach przez kilka dni odbywały się różnorodne wydarzenia kulturalne. 11 Listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się uroczystość, której gospodarzami byli Burmistrz Polic Władysław Diakun oraz Starosta Powiatu Polickiego Leszek Guździoł.

piątek, 14 listopada 2008 roku

Burmistrz Polic przypomina, iż na podstawie Uchwały nr XXXIX/298/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Police, ustalona została jedna strefa cen obejmująca  obszar całej Gminy Police.
Niedopuszczalne jest zatem stosowanie podczas przejazdu zróżnicowanych stawek cen, niezależnie od odległości czy miejsca docelowego kursu, o ile znajduje się na terenie naszej gminy.

środa, 12 listopada 2008 roku

Przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zapraszamy do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach od 10.00 - 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 15. Konsultanci Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielają bezpłatnych porad w zakresie:

środa, 15 października 2008 roku